Nu lanseras Koll på läget för prostatacancer

Sidan publicerades 29 september 2015

Med den nya rapporten Koll på läget från NPCR, Nationella prostatacancerregistret får alla urologkliniker i landet kontinuerligt uppdaterad information om sina resultat. Koll på läget innehåller tio utvalda kvalitetsindikatorer som används som bas för kvalitetskontroll och förbättringsarbete. Resultaten redovisas i relation till satta mål och gränsvärden och jämförs också med riksgenomsnittet.

Koll på läget är gjord för att stödja klinikernas verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete. Det är ett urval av all information som redovisas i årsrapporten från NPCR.

Till skillnad från årsrapporten, som kommer ut nio månader efter diagnosåret, uppdateras Koll på läget varje dag. Koll på läget omfattar tio kvalitetsindikatorer som har valts ut från Socialstyrelsens Riktlinjer för prostatacancersjukvård och det Nationella vårdprogrammet för prostatacancer från Regionala cancercentrum i samverkan. Dessa rapporter finns tillgängliga för personal på behandlande kliniker på INCA-portalen och dessutom finns resultaten från Sveriges alla urologkliniker för diagnosår 2014 på www.npcr.se/rapporter.

På NPCR:s hemsida återfinns också den färska årsrapporten för 2014 som redovisar hur prostatacancervården i Sverige fungerar ner på sjukhusnivå. Rapporten innehåller detaljerad information om hur män med prostatacancer utreds och behandlas primärt.

– Årsrapporten från NPCR är en viktig källa till kunskap om behandling av prostatacancer i Sverige säger Pär Stattin, registerhållare för NPCR och professor i urologi vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.  På urologidagarna i Karlstad 30 september till 2 oktober kommer flera föredrag från NPCR att presenteras, bland annat ett föredrag om Patientöversikt prostatacancer, en ny typ av registrering av män med sk kastrationsresistent prostatacancer.

Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Kontakt
Pär Stattin, registerhållare
Mobiltel:  073 620 52 51
e-post:  par.stattin@urologi.umu.se

Fakta

  • Nationella prostatacancerregistret (NPCR) drivs av urologer, onkologer och regionala cancercentrum.
  • Rapporten för diagnosåret 2014 omfattar ett stort antal uppgifter om diagnos, behandling och uppföljning och utgör en grund för uppföljning, analys och förbättring av prostatacancervården i hela landet.
  • År 2014 registrerades 10 452 nya fall med prostatacancer i NPCR, av vilka 28 procent hade prostatacancer med låg risk och 17 procent spridd cancer (regionalt metastaserad eller fjärrmetastaserad).
  • Urologidagarna 2014 hålls 30 september-2 oktober i Karlstad och arrangeras gemensamt avSvensk Urologisk Förening, Riksföreningen för sjuksköterskor inom Urologi, Uroterapeutisk Förening samt Urologiska kliniken vid Centralsjukhuset Karlstad.