Mammografi blir gratis i alla landsting 2016

Sidan publicerades 3 september 2015

Regeringen aviserar idag att den kommande budgetpropositionen innehåller en satsning med 207 miljoner kronor per år för att screening med mammografi ska bli avgiftsfri. Beslutet ska gälla från den 1 juli 2016 och berör alla kvinnor mellan 40 och 74 år i alla landsting.

– Det är glädjande att avgiften för screening med mammografi tas bort under 2016. Det kommer att öka deltagandet generellt i screening och ge möjlighet för ett mer jämlikt deltagande. Det säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan.

SKL och RCC har i flera år bedrivit arbete för att öka deltagandet i mammografiscreening. Avgiftsfrihet är en faktor som framhållits som viktig för ett högt och jämlikt deltagande.