Nytt vårdprogram för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Sidan publicerades 4 september 2015

Det första svenska nationella vårdprogrammet inom sjukdomsgruppen NET – neuroendokrina tumörer – har nu fastställts och publicerats.

Det nya nationella vårdprogrammet omfattar inte hela NET-området utan är begränsat till gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer, det vill säga de tumörformer som uppträder i bukens organ.

 Tidigare användes begreppet karcinoid för dessa sjukdomar. Numera används den internationellt överenskomna förkortningen NET för att beteckna tumörer av neuroendokrint ursprung.

Uppskattningsvis omkring 700 personer i Sverige insjuknar varje år i någon form av NET. Antalet patienter är dock osäkert då det hittills varit en del svårigheter att registrera diagnoser på alla patienter. 

Det nya nationella vårdprogrammet – och ett planerat kommande kvalitetsregister – är därför viktiga delar i arbetet med att säkerställa aktuella data.

Läs och ladda ner det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer.