Vårdprogram huvud- och halscancer

Sidan publicerades 14 september 2015

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer har nu fastställts och publicerats. Det är det första i sitt slag i Sverige och omfattar tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör.

Vårdprogrammet är uppdelat i en allmän och en tumörspecifik del. Den allmänna delen beskriver allmängiltiga principer vid huvud- och halscancer. I den tumörspecifika delen återges mer detaljerat det som är viktigt för respektive diagnosgrupp.

Till vårdprogrammet för huvud- och halscancer