Rekordsnabb rekommendation om nya cancerläkemedel

Sidan publicerades 12 oktober 2015

Landstingens NT-råd skickade i fredags ut en rekommendation till landstingen gällande två nya läkemedel mot malignt melanom. Rekommendationen, som kommer bara tre månader efter att läkemedlen nådde den svenska marknaden, innebär att samtliga landsting nu kan använda preparaten.

De båda läkemedlen, nivolumab och pembrolizumab, är avsedda för behandling av avancerat melanom hos vuxna och berör omkring 500 patienter i Sverige. Substanserna anses banbrytande och förväntningarna är höga hos både patienter och läkare.

– De här läkemedlen har potential att vara något av det viktigaste som hänt inom medicinsk onkologi på länge. Därför är det mycket tillfredsställande att vår nationella modell för ordnat införande möjliggjort att de på rekordtid blir tillgängliga för alla patienter över hela landet. Det menar Freddi Lewin, ordförande i Regionala cancercentrums nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC).

Temporär rekommendation i september

NT-rådet, (landstingens och regionernas gemensamma expertgrupp för rekommendationer kring nya läkemedelsterapier) gick i början av september ut med en temporär rekommendation för nivolumab.

TLV har nu gjort en hälsoekonomisk bedömning av båda preparaten. Samtidigt har landstingen tillsammans med klinisk expertis tagit fram ett gemensamt införandeprotokoll. Det innebär att det nationellt samordnade införandet nu kan börja och att en nationell upphandling av de båda läkemedlen ska påbörjas.

NT-rådets rekommendation som går ut idag, kommer att uppdateras när upphandlingen är genomförd.

Samverkansmodell som fungerar

– Den här processen visar att den nya samverkansmodellen för ordnat införande av nya läkemedel fungerar. Landsting och regioner, TLV, kliniska experter och företag har visat prov på ett effektivt samarbete, där man har jobbat tätt ihop för att patienterna så snabbt och jämlikt som möjligt ska få tillgång till dessa innovativa läkemedel, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting.

– Att den samtidigt underlättar för landstingen att få bättre kontroll och mer förutsägbara läkemedelskostnader gör inte saken sämre, menar han.