Klinikerna registrerar bättre i pankreasregistret

Sidan publicerades 6 oktober 2015

- Det är glädjande att se att arbetet med att öka registrets täckningsgrad gett resultat och nu närmar sig 90% för 2014.

Det säger Thomas Gasslander, ordförande i den nationella registergruppen för bukspottkörtelcancer, när registrets årsrapport publicerades.

- Vi har förenklat A-formuläret, som är det formulär som ligger till grund för täckningsgraden. Dessutom har vi anordnat en inrapporteringsutbildning som lockade deltagare från hela landet, och detta tror vi är några av förklaringarna till förbättringen, fortsätter Thomas.

 

Liten fakta om täckningsgrad:

Täckningsgraden beskriver hur stor andel av patientgruppen som registreras i cancerregistret, som också finns rapporterad med anmälningsblankett i INCA (Informationsnätverk för cancervården). Ju högre täckningsgrad ju mer tillförlitlig är informationen som plockas ur registret.

 

Pankreasregistrets årsrapport