Handlingsplan för minskad UV-exponering

Sidan publicerades 19 oktober 2015

Riksdagen bör besluta om en 18-årsgräns för kosmetiska solarier. Och att driva solarier i offentlig regi eller offentliga lokaler är olämpligt. Det menar Regionala cancercentrum i samverkan i ny handlingsplan för minskad exponering för UV-strålning.

Regionala cancercentrum i samverkan antog förra veckan en nationell handlingsplan, med nödvändiga åtgärder för att minska människors exponering för ultraviolett strålning. Avsikten är att minska insjuknandet i malignt melanom.

I ett remissvar tidigare i höst uttalade RCC i samverkan sitt stöd för Miljö- och energidepartementets skrivelse om att införa ett förbud mot att yrkesmässigt upplåta kosmetiskt solarium till personer som inte fyllt 18 år.

I handlingsplanen för minskad UV-exponering är åtgärden att förmå riksdagen att fatta beslut i frågan därför ett viktigt inslag.

Samverkan med kommuner och landsting

Handlingsplanen lyfter även behov av samverkan och stöd till landsting och regioner för att minska UV-exponering. RCC uppmanar därför landets kommuner att inte driva solarier i offentliga lokaler eller offentlig regi.

Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. År 2013 insjuknade över 3 300 personer i Sverige. Omkring 500 personer dör varje år till följd av sjukdomen. Solande och solariebruk ökar risken för malignt melanom som är den farligaste hudcancerformen.

Ett tydligt samband mellan ökad solexponering och ökad risk finns särskilt om man redan som barn utsätts for solens starka strålning och bränner sig i solen.

RCC:s handlingsplan för minskad UV-exponering

RCC:s remissvar till Miljö- och energidepartementet (pdf)

Miljö- och energidepartementets promemoria om åldersgräns för solarier (pdf)