Fyra nya vårdförlopp klara

Sidan publicerades 20 oktober 2015

SKL:s beslutsgrupp för standardiserade vårdförlopp fastställde idag fyra av tretton vårdförlopp som tas fram under 2015 och som preliminärt ska införas under nästa år.

De fyra första vårdförloppsbeskrivningar som blivit klara gäller diagnoserna

  • CUP – Cancer utan känd primärtumör
  • Lungcancer
  • Lymfom
  • Tjock- och ändtarmscancer

I kraft av en förväntad ny överenskommelse mellan regeringen och SKL, kan landsting och regioner påbörja planeringen inför ett införande under 2016.

Svar på remissynpunkter

I samband med remissrundan för de vårdförloppsbeskrivningar som nu blivit fastställda inkom generella synpunkter som gäller alla standardiserade vårdförlopp för cancervården.

Det handlar till exempel om standardiserade ledtider för patologi och radiologi och frågor som rör omvårdnad, rehabilitering och palliativ vård.

Beslutsgruppen

SKLs beslutsgrupp består av medlemmarna i RCC i samverkan samt representanter från SKL och nätverket för landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer..

Till de nya vårdförloppen