Diagnostiska centrum införs i Västra Götalandsregionen

Sidan publicerades 21 oktober 2015

Diagnostiska centrum vid sjukhusens medicinkliniker ska minska onödigt lidande för patienter genom att snabbt utreda ospecifika, diffusa symptom. Målet är tidig upptäckt och kortare väntetider från symtom till diagnos vid cancer eller annan allvarlig sjukdom.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har fattat beslut om att diagnostiska centrum ska införas under 2016 vid NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Frölunda Specialistsjukhus. Införandet kommer att introduktionsfinansieras under två år och RCC Väst har fått i uppdrag att stödja och samordna etableringen. 

Minskar onödigt lidande för patienter

Forskning har visat att cancerpatienter som vänder sig till sjukvården med ospecifika, diffusa symtom har en längre utredningstid och högre dödlighet jämfört med patienter som söker med alarmsymtom för cancer. Patienterna söker vård upprepade gånger och sjukdomstillståndet kan förvärras innan diagnosen ställts. Det medför inte bara onödigt lidande för patienter utan är också kostsamt för samhället.

– Diffusa symtom är exempelvis trötthet, smärta, viktnedgång eller anemi där man inte hittar någon bakomliggande förklaring, berättar Marcela Ewing som är specialistläkare i allmänmedicin/onkologi och regional processägare för tidig upptäckt vid RCC Väst.

– När man inte kan avgöra vilken del av kroppen symtomen kommer ifrån är det svårt att göra en målinriktad utredning av patienten. En särskild utredningsenhet som diagnostiska centrum kommer därför att göra stor skillnad för de här patienterna, menar hon.

Marcela Ewing och Jarl TorgersonMarcela Ewing och Jarl Torgerson.

Standardiserat vårdförlopp förkortar tiden till diagnos

Ett nytt standardiserat vårdförlopp för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, är ute på remiss till och med den 2 november. Det kommer preliminärt att börja gälla under 2016 och är en del av en nationell satsning för kortare väntetider i cancervården där Västra Götalandsregionen ingår. I RCC Västs uppdrag ingår även att koordinera etableringen av diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen med det nya standardiserade vårdförloppet som ska införas nationellt.

– Vårdförloppet beskriver hur utredningen vid diagnostiska centrum ska gå till vilket möjliggör för patienter med diffusa symtom att få snabb och systematisk utredning i de fall där man inte kan ställa diagnos inom primärvården, säger Jarl Torgerson, regionläkare och projektledare för standardiserade vårdförlopp vid RCC Väst.

Förloppet anger bland annat de undersökningar eller blodprover som allmänläkaren måste genomföra initialt och de kriterier som gäller för remiss till utredning på diagnostiskt centrum. Där finns även ledtider för de ingående momenten i utredningen.

 

Text och foto: Anna Nilsson, RCC Väst