Sverige bäst på aktiv monitorering vid prostatacancer

Sidan publicerades 15 oktober 2015

Aktiv monitorering av män med prostatacancer ökar kraftigt i Sverige. Av alla män som förra året diagnostiserades med prostatacancer med mycket låg risk startade 91 procent denna behandlingsstrategi. Det är den högsta siffran i världen. Nya verktyget Koll på läget ger dessutom enskilda sjukhus möjlighet att i realtid se hur de ligger till i förhållande till rikssnittet.

Aktiv monitorering av män med prostatacancer med mycket låg risk har ökat kraftigt i Sverige. Under 2009 startades aktiv monitorering för 57 procent av alla män med denna typ av prostatacancer. Förra året hade andelen ökat till 91 procent, vilket är den högsta siffran i världen.

– Det är glädjande att kunna konstatera att följsamheten till det nya nationella vårdprogrammet för prostatacancervård ökar så kraftfullt, säger Pär Stattin, professor i urologi vid Norrlands universitetssjukhus och ordföranden för styrgruppen för Nationella prostatacancerregistret (NPCR).

Pär Stattin berättar att det förekommit överbehandling av prostatacancer av lågrisktyp, med onödiga biverkningar för patienterna som följd. Att det nu är betydligt fler män som följs med den rekommenderade strategin med regelbundna kontroller och aktiv behandling endast vid tumörtillväxt anser han därför är mycket tillfredsställande.

Koll på läget

De positiva resultaten framgår i den nyligen publicerade årsrapporten från NPCR – Nationella prostatacancerregistret, som i detalj redovisar hur prostatacancervården i Sverige fungerar ner på sjukhusnivå.
En annan nyhet Pär Stattin gärna lyfter fram är att enskilda sjukhus nu har möjlighet att i realtid se sina egna data i det nationella kvalitetsregistret med hjälp av Koll på läget.

– Via egen inloggning kan man ta del av dagsaktuella siffror för tio utvalda nyckelvariabler på den egna kliniken i jämförelse med uppsatta mål och riksgenomsnittet, och på det viset snabbt få en överblick över hur verksamheten vid deras klinik ligger till. Avsikten med Koll på läget är att ge i första hand verksamheterna ett mätverktyg för att förbättra sina resultat, säger Pär Stattin.

Koll på läget för 2014 års diagnoser vid Sveriges alla urologkliniker är tillgängliga på NPCR:s hemsida. Där finns även den nyligen publicerade årsrapporten för 2014, med mängder av öppen och jämförande information om hur män med prostatacancer utreds och behandlas i hela riket.

Till Koll på läget på NPCR:s hemsida

Läs NPCR:s årsrapport för 2014