Ytterligare sex vårdförlopp klara

Sidan publicerades 26 november 2015

SKLs beslutsgrupp för standardiserade vårdförlopp fastställde den 24 november ytterligare sex av årets tretton vårdförlopp för preliminärt införande under nästa år.

De sex vårdförloppsbeskrivningar som fastställdes igår gäller diagnoserna

  • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer
  • Bröstcancer
  • Bukspottkörtelcancer
  • Gallblåse- och gallvägscancer
  • Hjärntumörer
  • Levercancer

För följande fyra diagnoser fastställdes vårdförloppsbeskrivningarna i oktober:

  • CUP – Cancer utan känd primärtumör
  • Lungcancer
  • Lymfom
  • Tjock- och ändtarmscancer

Tre vårdförlopp återstår

Ytterligare tre vårdförloppsbeskrivningar beräknas bli fastställda i slutet av december. Vid samma tillfälle kommer samtliga tretton vårdförlopp att ses över ännu en gång för att justera smärre olikheter i de gemensamma delarna av  beskrivningarna.

I kraft av en förväntad ny överenskommelse mellan regeringen och SKL, kan landsting och regioner påbörja planeringen inför ett införande under 2016.

Beslutsgruppen

SKLs beslutsgrupp består av medlemmarna i RCC i samverkan samt representanter från SKL och nätverket för landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer.

Hitta alla standardiserade vårdförlopp