Nytt vårdprogram KML

Sidan publicerades 11 november 2015

Ett nytt nationellt vårdprogram för kronisk myeloisk leukemi (KML) har nu fastställts och publicerats. Det nya vårdprogrammet ersätter de tidigare behandlingsriktlinjerna från 2013.

Behandlingsrekommendationerna i det nya nationella vårdprogrammet gäller alla patienter med KML som är 18 år och äldre.

Nytt jämfört med tidigare behandlingsriktlinjer är till exempel att evidensgradering görs enligt GRADE och att kvalitetsindiaktorer och målnivåer har definierats tydligare. 

Till det nya nationella vårdprogammet