Fler njurcancerpatienter utreds med datortomografi

Sidan publicerades 10 november 2015

2014 utreddes 89 procent av alla njurcancerpatienter med datortomografi thorax, detta för att utesluta metastaserad sjukdom vid diagnos. 2005 var andelen patienter med DT thorax 60 procent. Målvärdet är 90 procent vilket nås av fyra regioner i landet. Det är resultat som finns i årets kvalitetsregisterrapport för njurcancer.

– Vi är nöjda med att så många patienter med njurcancer idag utreds med datortomografi. Vi ser också att regionala skillnader i den kirurgiska behandlingen har förbättrats. Samtidigt visar registerresultaten att det finns förbättringspotential inom väntetider, säger Börje Ljungberg, urolog och registerhållare för kvalitetsregistret för njurcancer.

Registret har drivit på utvecklingen av den kirurgiska behandlingen. Registret visar en minskning av regionala skillnader i kirurgisk behandling, speciellt den njursparande kirurgin av njurcancrar ≤ 4 cm (T1a) jämfört med registrets första år.  Det finns dock fortfarande regionala skillnader beroende på i vilket län en patient är bosatt.

Väntetider för remiss till behandling kan förbättras

Väntetider för patienter med njurcancer är långa. Att ställa ökade krav och mål för att minska väntetiderna för patienterna har nu hög prioritet. Målnivån för mediantid från remiss till operation eller onkologisk behandling är 30 dagar. 2014 var mediantiden 62 dagar vilket innebär att hälften av patienterna med njurcancer har en väntetid till behandling på mer än 2 månader. Norra regionen har den kortaste väntetiden och region Uppsala Örebro och sydöstra regionen har den längsta väntetiden. 

Läs hela kvalitetsregisterrapporten här.