Miljoner till landstingen

Sidan publicerades 26 november 2015

Regeringen beslutade idag att betala ut 206 miljoner kronor till landsting som redovisat sitt arbete med att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården. I redovisningen ska framgå att standardiserat vårdförlopp införts för fem pilotdiagnoser.

Dagens utbetalning utgör den andra delen av de totalt 413 miljoner, som staten i år delar ut i form av stimulansmedel till landstingen inom ramen för den nationella satsningen för kortare väntetider i cancervården.

– Alla landsting har arbetat intensivt med att förändra arbetssätten i cancervården. Det framgår av de inlämnade rapporterna, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan. Landstingen har kommit olika långt men ett nära samarbete mellan landstingens primär- och specialiserade vård, med stöd av RCC, har etablerats överallt. Det skapar goda förutsättningar för att gå vidare med införande av ytterligare vårdförlopp under 2016.

Fem vårdförlopp ska vara införda

De landsting som senast den 1 november lämnade en redovisning till Socialdepartementet över hur landstinget genomfört sin handlingsplan och infört standardiserat vårdförlopp för de fem första pilotdiagnoserna, får del av de 206 miljonerna.

Storleken på beloppet till respektive landsting/region är enbart baserat på befolkningsunderlaget.

Utbetalning del två av stimulansmedlen till landstingen för kortare väntetider i cancervården 2015.

Tabell med landstingens stimulansmedel november 2015