Nytt nationellt vårdprogram för lungcancer

Sidan publicerades 20 mars 2015

Ett nytt nationellt vårdprogram är nu publicerat här på cancercentrum.se. Det innehåller dels rekommendationer om utredning och behandling baserade på faktagranskning, dels avsnitt som är mer av lärobokskaraktär.

Arbetet med detta nationella vårdprogram för lungcancer initierades av Planeringsgruppen för lungcancer, men har slutförts i ett samarbete med Regionala cancercentrum i samverkan.

 Läs mer i det nationella vårdprogrammet för lungcancer