Lättare hitta statistik om gynekologisk cancer

Sidan publicerades 18 maj 2015

Nu är det enklare att hitta lättillgänglig statistik om gynekologiska cancersjukdomar på webben. Statistiken är hämtad ur nationella kvalitetsregistret och har tagits fram i samarbete med patientorganisationerna Gynsam och Nätverket mot gynekologisk cancer.

Tanken är att tillhandahålla tillförlitliga och aktuella data på ett överskådligt och lättförståeligt sätt.

Porträtt av Pernilla Dahm Kähler– Vårt mål är att redovisningen ska vara öppen och tillgänglig och innehålla data som är värdeskapande för såväl verksamheterna som allmänhet, patienter och närstående, säger Pernilla Dahm Kähler, överläkare och verksam som gynekologisk tumörkirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Pernilla är även medlem i kvalitetsregistrets styrgrupp och har lett arbetet med att ta fram statistiken.

Innehåller data för fyra diagnosgrupper

Statistiken är uppdelad per diagnosgrupp, det vill säga livmodercancer, livmoderhalscancer, äggstockscancer och vulvacancer och visar:

  • Relativ överlevnad, alltså sannolikheten att överleva en cancersjukdom.
  • Relativ överlevnad beroende på vilket stadium av sjukdomen man har,
  • Åldersfördelning vid insjuknande.
  • Given primärbehandling för olika stadium av sjukdomen.

Ingen statistik för väntetider

Än så länge presenteras inga siffror för väntetider eller regionala data som kan belysa eventuella skillnader i vården mellan olika regioner.

– Det beror på att täckningsgraderna, alltså andelen patienter som rapporteras in till kvalitetsregistret, skiljer sig för mycket åt mellan olika delar av landet. Därför kan för närvarande den typen av data inte ge en korrekt bild. Vi arbetar hårt för att förbättra detta och hoppas kunna presentera sådana siffror längre fram, säger Pernilla Dahm Kähler.

Statistiken kommer att uppdateras en gång varje år, med ett års eftersläpning för att all data ska hinna komma in och kvalitetssäkras. På sidan finns även möjlighet att ställa frågor om statistiken, samt en FAQ med vanliga frågor och svar.

Ett verktyg för att utveckla cancervården

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer är ett av runt tjugo nationella kvalitetsregister för olika cancerdiagnoser. Kvalitetsregister innehåller patientbundna uppgifter om bland annat diagnos, behandling och resultat, som kan följas upp och jämföras både nationellt, på regionnivå och mellan olika sjukhus. På så sätt kan man utveckla och säkra vårdens kvalitet och göra vården mer jämlik.

Till den nya statistiken för gynekologisk cancer