Landstingen och företaget delar risk och kostnad för Zytiga

Sidan publicerades 26 maj 2015

Från den 1 juni ingår prostatacancerläkemedlet Zytiga (abirateron) i läkemedelsförmånen. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat efter en tids förberedelser och överläggningar mellan landsting/regioner, TLV och företaget Janssen-Cilag AB.

Överläggningarna har resulterat i en överenskommelse, där företaget och landstingen delar risken, dels för att läkemedlet inte har effekt, dels för behandlingskostnaderna vid längre tids behandling.

Ett landstingsgemensamt protokoll för ordnat införande av bland annat Zytiga är under framtagande och överenskommelsen bidrar till att minska osäkerheter vid introduktionen.

Mer information för berörda verksamheter finns tillgänglig via respektive landstings person med fullmakt att företräda landstinget i samband med överläggningar med TLV.

Läs mer och hitta till landstingens personer med fullmakt på SKLs webbplats