Kommande uppdateringar och rättelser i standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 29 maj 2015

Det har kommit in synpunkter på en del formuleringar i beskrivningarna i de standardiserade vårdförloppen. En del saker i SVF-beskrivningarna kan därför behöva ändras. Eventuella ändringar görs dock först vid årsskiftet.

Då landstingen börjat införa de standardiserade vårdförloppen (SVF) har en del beskrivningar och formuleringar uppdagats som kan behöva ändras.

En del av dessa behöver dock först diskuteras i respektive vårdprogramgrupp. Därför görs inga ändringar i något SVF förrän i samband med kommande årsskifte.

Diskussionspunkterna förs kontinuerligt upp på en uppdateringslista som publiceras här på cancercentrum.se. 

Lista över kommande uppdateringar och rättelser