Förbokade tider och koordinator halverade väntetiden på ÖNH-kliniken i Borås

Sidan publicerades 29 maj 2015

På många håll pågår ett intensivt arbete med införandet av standardiserade vårdförlopp. På Öron- näs- och halskliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus är systemet redan i gång. Väntetiden från remissankomst till behandlingsbeslut har halverats.

– Nöden är lösningarnas moder. Det menar Malin Börjesson, överläkare och tumöransvarig vid ÖNH-kliniken på Södra Älvsborgs sjukhus.Malin Börjesson, överläkare och tumöransvarig vid ÖNH-kliniken på Södra Älvsborgs sjukhus

När Malin tog över ansvaret för kliniken var medianväntetiden från remiss till behandlingsbeslut 54 dagar. Situationen var ohållbar, det fanns de patienter som fick vänta ett år på behandling.

Idag har de fasta mottagningar, utvalda läkare, förbokade tider för utredning och en kontaktsjuksköterska som är med redan vid första besöket, och som senare även fungerar som koordinator.

Läs hela intervjun med Malin Börjesson

Foto: Karin Allander, RCC Väst