Nyheter

Samverkan
Förbokade tider och koordinator halverade väntetiden på ÖNH-kliniken i Borås

På många håll pågår ett intensivt arbete med införandet av standardiserade vårdförlopp. På Öron- näs- och halskliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus är systemet redan i gång. Väntetiden från remissankomst till behandlingsbeslut har halverats.

Samverkan
Kommande uppdateringar och rättelser i standardiserade vårdförlopp

Det har kommit in synpunkter på en del formuleringar i beskrivningarna i de standardiserade vårdförloppen. En del saker i SVF-beskrivningarna kan därför behöva ändras. Eventuella ändringar görs dock först vid årsskiftet.

Syd
PET-CT-diagnostik bristområde med ökande behov

PET-undersökningar i södra sjukvårdsregionen utförs idag vid Klinisk Fysiologi och nuklearmedicin, VO Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus (SUS) (4699 undersökningar år 2014) och vid den nystartade PET-enheten vid Röntgenavdelningen i Växjö (med planerat antal på 460 undersökningar per år med nuvarande drift).

Syd
Nyheter i standardiserade vårdförlopp

Det har kommit in synpunkter på en del formuleringar i beskrivningarna i de standardiserade vårdförloppen. En del saker i SVF-beskrivningarna kan därför behöva ändras. Eventuella ändringar görs dock först vid årsskiftet.

Syd
Rapport från Screesco för kolorektal cancer

Nu har den nationella screeningstudien Screesco för kolorektal cancer pågått i ett år. Studieledaren Rolf Hultcrantz är nöjd och lyfter fram en del i hans tycke intressanta resultat. Screesco startade i början av 2014. Målet är att inkludera 200 000 deltagare, alla 60 år. 20 000 av dessa lottas till att inbjudas till koloskopi vid ett tillfälle och 60 000 inbjuds till att göra två tester för blod i avföringen med två års mellanrum. Övriga blir en kontrollgrupp.

Samverkan
Landstingen och företaget delar risk och kostnad för Zytiga

Från den 1 juni ingår prostatacancerläkemedlet Zytiga (abirateron) i läkemedelsförmånen. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat efter en tids förberedelser och överläggningar mellan landsting/regioner, TLV och företaget Janssen-Cilag AB.

Syd
Malignt melanom ur en patients perspektiv

18-22 maj var melanomveckan, då vi uppmärksammade den mest ökande cancerformen i Sverige. Nya fall av maligna melanom konstateras hos 3000 svenskar varje år. Mattias Gustavsson, 42 år, från Abbekås i Skåne, är en av dem. I januari 2013 tog han bort ett födelsemärke som visade sig vara ett djupt invasivt malignt melanom, och det var mer eller mindre slumpen som gjorde att det upptäcktes. Eller rättare sagt, en magkänsla som inte ville ge med sig.

Syd
Ny enhet ska ge jämlik cancervård i Blekinge

Landstingsmajoriteten i Blekinge vill satsa på ett diagnostiskt centrum som ska placeras i Karlshamn

Norr
Rapport från State of The Art bröstcancer

Kirurgikliniken och Onkologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm inbjöd i samarbete med Svenska Bröstcancergruppen, SweBC och Nationella nätverket för sjuksköterskor i bröstcancervård till SOTA-dagar den 1–3 oktober. Under tre dagar fick deltagarna ta del av intressanta föredrag av såväl nationella som internationella föredragshållare. SOTA-dagarna gästades i år av över 500 personer.

Norr
Årets sjuksköterska inom cancervården

Årets sjuksköterska har utsetts av styrelsen för den ideella föreningen Sjuksköterskor i cancervård. Det var Britt Lindström vid strålbehandlingen, Norrlands universitetssjukhus, som fick ta emot utmärkelsen i samband med Sjuksköterskor i cancervårds årsmöte i Stockholm den 19 maj.

Mellansverige
Uppsalaforskare presenterar nya rön angående kvaliteten på vården i livets slut för äldre patienter med cancer

I gårdagens upplaga av Uppsala Nya Tidning finns en intervju publicerad med forskaren och ST-läkaren vid Akademiska sjukhuset Magnus Lindskog, där han beskriver den studie han gjort tillsammans med kollegor från Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Artikeln belyser skillnader mellan äldre och yngre patienter som dör till följd av cancersjukdom, vad gäller kvaliteten på vården under den sista levnadsveckan.

Sydöst
Regional plan för kompetensförsörjning färdig i sydöst

- Arbetet med den regionala kompetensförsörjningsplanen har varit intressant eftersom vi fått gå igenom hela verksamheten och se även i det stora perspektivet vad som krävs för att cancervården ska klara den utmaning som vi står inför.

Mellansverige
Cancer toppar klinisk forskning på Akademiska

Hälften av alla patientstudier på Akademiska sjukhuset berör cancer. Just nu pågår cirka hundra kliniska studier, bland annat nya behandlingar med biologiska läkemedel vid lymfom och malignt melanom.

Sydöst
Stort intresse för Palliation sydöst 2015

- Palliation sydöst är ett bra sätt att öka kunskapen om palliativ vård och samtidigt arbeta på att uppfylla RCC:s löfte om god palliativ vård till alla medborgare i sydöstra sjukvårdsregionen.

Norr
Var uppmärksam i solen

– Sol och värme är underbart, men tänk på att sola på ett klokt sätt. Intensivt solande kan orsaka hudcancer och därför är det viktigt att alltid skydda huden, vistas i skuggan och inte sola i solarier. Det säger Virginia Zazo Hernanz, processledare för malignt melanom och Senada Hajdarevic, processledare för cancerprevention vid Regionalt cancercentrum norr.

Samverkan
Lättare hitta statistik om gynekologisk cancer

Nu är det enklare att hitta lättillgänglig statistik om gynekologiska cancersjukdomar på webben. Statistiken är hämtad ur nationella kvalitetsregistret och har tagits fram i samarbete med patientorganisationerna Gynsam och Nätverket mot gynekologisk cancer.

Sydöst
Tänkvärt och inspirerande på utvecklingskraft cancer

- När jag första gången kom till vården så fick jag frågan ”Det här med produktionsplanering finns det evidens för det?” Jag blev helt paff, för jag tänkte ”Vad är alternativet?”. Kan man låta bli att planera verksamheten? Hur går det till?

Syd
En dag för kontaktsjuksköterskan

Den 28 maj 2015 arrangerar RCC Syd tillsammans med avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrningen i Region Skåne "En dag för kontaktsjuksköterskan". Målgruppen är framförallt kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen men naturligtvis är även andra intresserade hjärtligt välkomna!

Norr
Temadag om cancerrehabilitering

Den 7 maj inbjuder RCC Norr och Norrlandstingen, all hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med cancer, till den andra delen av en seminarieserie för att öka kunskapen om cancerrehabilitering och arbetet med levnadsvanor inom cancervården. Denna gång utgår temadagen från Västernorrland men medarbetare från hela regionen deltar via videolänk i respektive Norrlandsting.

Norr
Nytt nyhetsbrev om regional forskningsdag