Stockholms läns landsting inrättar regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi

Sidan publicerades 9 juni 2015

Kapacitetsbristen inom svensk patologi har länge varit ett problem inom bland annat cancervården. För att möta behovet av kompetens, resurser och forskning har Stockholms läns landsting nu inrättat ett regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi. Fler patologer och förändrade arbetssätt förväntas bidra till kortare väntetider.

Det nya kunskapscentrumet ska bland annat samordna regionens arbete med att utveckla lättillgänglig och avancerad diagnostisk service, öka tillgången till ST-tjänster för patologer och verka för att vissa uppgifter utförs av andra kompetenser än brukligt.

– Målet med det regionala samarbetet är en säkerställd kompetensförsörjning, bättre användning av resurser och utökad forskning och utveckling. Centret ska bland annat samarbeta med RCC i arbetet med att utveckla de olika vårdprocesserna, säger Roger Henriksson, professor och chef för RCC Stockholm Gotland.

Läs hela nyheten hos RCC Stockholm Gotland