Sju ytterligare cancerbehandlingar bör koncentreras på nationell nivå

Sidan publicerades 25 juni 2015

Regionala cancercentrum i samverkan rekommenderar i en ny remiss till landstingen att ytterligare sju åtgärder inom cancervården ska koncentreras till färre ställen än idag. Arbetet med den nationella cancerstrategin tar därmed ännu ett steg mot en mer jämlik cancervård.

Sedan den 1 januari i år är botande kirurgi vid peniscancer koncentrerad till två nationella vårdenheter i Sverige. RCC i samverkan går nu vidare i uppdraget med nationell nivåstrukturering. I en remiss som skickats till landsting och regioner idag föreslår RCC att ytterligare sju ovanliga och komplicerade kirurgiska och onkologiska åtgärder ska koncentreras till fyra eller färre platser i Sverige.

De åtgärder och diagnoser som berörs av det nya förslaget är exempelvis mjukdelstumörer i skelett, muskler och buk, analcancer, vulvacancer och cancer i matstrupen och övre magmunnen.

– RCCs rekommendation innebär ett svårt och utmanande arbete för hälso- och sjukvården. Men det finns i dag en stor enighet om att vi ändå måste göra detta tillsammans för patienternas bästa, säger Gunilla Gunnarsson, ordförande i RCC i samverkan.

Landstingen har nu till den 30 oktober på sig att svara på förslagen. I svaren förväntas de även anmäla om landstinget eller regionen vill svara för att driva en nationell vårdenhet för någon av föreslagna åtgärderna.

RCCs remiss med förslag om koncentration av sju behandlingar i cancervården (pdf)

Mer om RCCs arbete med nationell koncentration av åtgärder inom cancervården