RCC lanserar mobilapp för ännu bättre cancervård

Sidan publicerades 18 juni 2015

RCC i samverkan har utvecklat en mobilapp för att stärka tillgängligheten till standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram. Appen gör det enklare för vårdens medarbetare att hålla sig ajour med innehållet i vårdförloppen och den senaste kunskapen om vad som utgör bästa möjliga cancervård

– Vi är väl medvetna om att vårdens arbetsgivare inte alltid förser App för nationella vårdprogram och standardiserade vårdförloppmedarbetarna med surfplattor och mobiltelefoner, men vi tror på en positiv utveckling på den punkten. Och ska vi lyckas med vårt uppdrag att bidra till en mer jämlik cancervård måste vi prova nya vägar för att verkligen nå ut med och stärka användningen av de kunskapsstöd vi utvecklar, säger Gunilla Gunnarsson, ordförande i RCC i samverkan.

Vårdförlopp och nationella vårdprogram

Appen Cancervård innehåller framförallt de fem standardiserade vårdförlopp som införs under 2015, liksom de nationella vårdprogrammen för fyra av dessa. Vårdprogrammet för huvud- och halscancer kommer att bli klart inom kort och blir tillgängligt i appen då det är fastställt, troligen i slutet av sommaren.

Innehållet är i huvudsak strukturerat per diagnos, men för att göra den mer användarvänlig för primärvården kan man istället för diagnos välja ingång via alarmsymtom. Den är också förberedd för att presentera regional information inom de olika områdena.

Lätt tillgänglig i mötet med patienten

– Vi vet att många yngre kollegor har en egen smartphone i fickan idag, och vi vill testa om en app gör det enklare för dem att ha kunskapsstöden lätt och nära tillgängliga i mötet med alla patienter, säger Helena Brändström, RCCs samordnare för nationella vårdprogram och projektledare för apputvecklingen. Dessutom är det ju inget som hindrar att även patienterna laddar ner och därmed blir mer involverade i sin egen vård.

Förutom standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram innehåller appen även bland annat riskkalkylatorer för att beräkna återfallsrisker och prognoser. Den har även uppföljningsprogram och rekommendationer för när och hur patienter bör följas efter behandling.

Mobilappen Cancervård är utvecklad för både mobiltelefoner och surfplattor på de tre vanligaste tekniska plattformarna och kan laddas 
ner från Apples App Store, Microsofts Windows Store och Androids Google Play.