Ny rekommendation om screening för livmoderhalscancer

Sidan publicerades 23 juni 2015

En slutlig version av rekommendationen om screening för livmoderhalscancer är nu publicerad. En nyhet är att en ytterligare analys med cytologi har tillkommit. De kvinnor som kallas vid cirka 41 års ålder bör nu analyseras för både HPV och cytologi.

Socialstyrelsen skriver i sin motivering till rekommendationen att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning och analys för cytologi för kvinnor i åldern 23–29 år.

Från 30 år rekommenderas dock cellprovtagning med analys för humant papillomvirus (HPV). Socialstyrelsen menar dessutom att den övre åldersgränsen bör höjas från 60 till 64 år.

Avgörande för rekommendationen är att ett screeningprogram med analys för dels cytologi, dels HPV, minskar sjuklighet och förtida död i livmoderhalscancer. En förutsättning för det rekommenderade screeningprogrammet är att cellprovtagningen sker med vätskebaserad teknik, vilket möjliggör analys av både HPV och cytologi på samma prov.

Läs och ladda ner hela rekommendationen hos Socialstyrelsen