Kunskapen för låg om risken med barns solskador

Sidan publicerades 26 juni 2015

Fler och riktade insatser behövs för att öka människors medvetenhet om riskerna med att bli bränd av solen som barn. Det menar en grupp forskare, som jämfört allmänhetens kunskaper om riskfaktorer och symtom för malignt melanom i fyra olika länder

En grupp forskare, med bl.a. Senada Hajdarevic vid Umeå universitet och RCC Norr, har i fyra länder undersökt och sedan jämfört allmänhetens medvetenhet dels om risker med att bränna sig som barn och att sola i solarier, dels om betydelsen av förändringar av födelsemärken.

Studien bygger på telefonintervjuer med 8 355 deltagare i Danmark, Nordirland, Norge och Sverige. Den är genomförd inom ramen för modul 2 i projektet ”ICBP – International Cancer Benchmarking Partnership” och är publicerad i The European Journal of Public Health.

Kunskapen varierar mellan länderna

– Risken att utveckla hudmelanom senare i livet om man har bränt sig i solen som barn är det som människor är minst medvetna om i alla fyra länder. Men invånarna i Sverige och Nordirland är mer införstådda med detta jämfört med både danskar och norrmän, säger Senada Hajdarevic.

Kunskapen om att solande i solarium ökar risken för att utveckla melanom är dock bättre i samtliga deltagande länder. Vid jämförelser var dock danskarna mer medvetna än svenskar och nordirländare om denna risk, medan invånarna i Norge hade lägst kunskap även om detta.

Sunda solvanor – i linje med studiens slutsatser

En av slutsatserna forskarna drar av studien är att det behövs förbättrade och mer riktade initiativ till att höja befolkningens medvetenhet, särskilt när det gäller riskerna med att som barn bli bränd av solen.

– Det här ligger väl i linje med RCCs satsning ”Sunda solvanor” säger Information om Sunda solvanorprojektledare Shirin Bartholdsson, RCC Väst. Under maj och juni har vi delat ut över 50 000 kylskåpsmagneter med Sunda solvanors budskap till familjer som besökt barnavårdscentraler i Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Jönköping, Landstinget i Kalmars län och Region Östergötland.

– BVC har visat sig vara en bra väg att nå föräldrar med detta viktiga budskap, säger Shirin. Barnhälsovården åtnjuter ett högt förtroende och nästan alla föräldrar besöker BVC, så vi förväntar oss att projektet bidrar till att höja medvetenheten om vikten av att skydda barnen mot solskador.

Till studien i The European Journal of Public Health

Fakta om ICBP

 

SKL medverkar i det internationella jämförelseprojektet ICBP sedan 2010. Projektet innehåller fem moduler och ska förklara skillnader i överlevnad i cancer mellan länder med jämbördiga och jämförbara sjukvårdssystem.

Fler studier som publicerats inom ramen för ICBP på SKLs webbplats