Fem av tretton nya vårdförlopp ut på öppen remiss

Sidan publicerades 17 juni 2015

Minst tio nya standardiserade vårdförlopp ska tas fram i år för införande under 2016. Arbete pågår inom tretton diagnoser. Under våren har fem av dessa blivit klara. Fram till och med den 20 september är det nu öppet att lämna synpunkter.

Under våren har fem arbetsgrupper blivit klara med beskrivningarna av de standardiserade vårdförloppen inom respektive cancerdiagnos. Efter samråd i departementets nationella expertgrupp har SKL och RCC i samverkan beslutat att låta vårdförloppsbeskrivningarna gå ut på en remissrunda till specialitetsföreningar och patientorganisationer och samtidigt öppna för andra intressenter att lämna i synpunkter.

De nya vårdförloppsbeskrivningarna finns tillgängliga för nedladdning på RCCs webbplats. Där finns även instruktioner hur man går tillväga om man vill lämna synpunkter dels på de fem nya vårdförlopp som tagits fram för införande under 2016, dels på de fem som publicerades i januari och som införs nu i år.

Se de nya vårdförloppsbeskrivningarna och lämna remissvar