Ett nytt och två uppdaterade nationella vårdprogram

Sidan publicerades 23 juni 2015

Regionala cancercentrums framgångsrika arbete med att ta fram nya och revidera gällande nationella vårdprogram fortsätter som planerat. Vid Samverkansgruppens möte den 3 juni fastställdes det nya vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom, liksom de reviderade versionerna av vårdprogrammen för levercells- och äggstockscancer.

Fyra ytterligare vårdprogram är för närvarande ute på remiss och väntas bli klara för publicering under hösten 2015:

  • Huvud- och halscancer
  • Kronisk myeloisk leukemi
  • Neuroendokrina buktumörer
  • Tjocktarms- och ändtarmscancer

Till det nya vårdprogrammet för

B-cellslymfom
Levercellscancer
Äggstockscancer