Patientlotsar kortade vårdförloppet för lungcancerpatienter

Sidan publicerades 2 juli 2015

En nyligen publicerad studie, baserad på det nationella kvalitetsregistret för lungcancer, har visat att ett försök med patientlotsar gett uttalade skillnader i väntetider mellan landstingen i Uppsala-Örebroregionen.

Vid utredning av lungcancer är det önskvärt med en snabb process från sjukdomsmisstanke till behandlingsstart.

En nyligen publicerad studie, baserad på det nationella kvalitetsregistret för lungcancer, har påvisat uttalade skillnader mellan landstingen i Uppsala-Örebroregionen när det gäller väntetider från misstanke om lungcancer till start av behandling.

Studien har granskat effekterna av ett försök med särskilda patientlotsar, som genomförts inom den specialiserade vården i regionen. Försöket genomfördes i syfte att korta väntetiderna.

Vid en jämförelse av väntetiderna före och efter införandet av patientlotsar visade det sig att medianväntetiden från misstanke om lungcancer till behandlingsstart har minskat från 71 till 45 dagar i hela regionen. Dessutom har i stort sett samtliga utredningssteg förkortats, trots samtidig ökning av användning av PET/DT-undersökning.

Läs mer om studien i en artikel från Läkartidningen (pdf)