27
FEB
2015

Väst

Både ris och ros till RCC och landstingen i Socialstyrelsens uppföljning

Ett regionalt cancercentrum uppfyller helt kriterierna för andra årets verksamhet. Allt fler konkreta resultat går att se och förtroendet för RCC i regionerna är högt. Men samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer är fortsatt en utmaning och det saknas ibland politiska beslut för de planer RCC tar fram. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport över 2014 års uppföljning av RCC.

Syd

Stor effekt av HPV-kampanj i Skåne

På fyra timmar vaccinerade sig dubbelt så många unga kvinnor i Skåne som under hela 2013. Genom att göra det enkelt att vaccinera sig och erbjuda en helt ny åldergrupp kostnadsfri vaccination, har mer än 11 000 unga kvinnor minskat risken att drabbas av livmoderhalscancer.


24
FEB
2015

Syd

Ett rökfritt Sverige – mer än bara en utopi!

- Regeringens utspel i veckan om utökat rökförbud visar att den nu är villig att ta den nationella cancerstrategin på allvar. Det är glädjande att regeringen lyfter upp det preventiva arbetet i strategin och tydligt kopplar ihop samhällets tobaksnorm med cancer.

Sydöst

Ett rökfritt Sverige – mer än bara en utopi!

- Regeringens utspel i veckan om utökat rökförbud visar att den nu är villig att ta den nationella cancerstrategin på allvar. Det är glädjande att regeringen lyfter upp det preventiva arbetet i strategin och tydligt kopplar ihop samhällets tobaksnorm med cancer.

Syd

Både ris och ros till RCC och landstingen i Socialstyrelsens uppföljning

Ett regionalt cancercentrum uppfyller helt kriterierna för andra årets verksamhet. Allt fler konkreta resultat går att se och förtroendet för RCC i regionerna är högt. Men samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer är fortsatt en utmaning och det saknas ibland politiska beslut för de planer RCC tar fram. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport över 2014 års uppföljning av RCC.

Samverkan

Både ris och ros till RCC och landstingen i Socialstyrelsens uppföljning

Ett regionalt cancercentrum uppfyller helt kriterierna för andra årets verksamhet. Allt fler konkreta resultat går att se och förtroendet för RCC i regionerna är högt. Men samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer är fortsatt en utmaning och det saknas ibland politiska beslut för de planer RCC tar fram. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport över 2014 års uppföljning av RCC.


23
FEB
2015

Stockholm Gotland

Socialstyrelsens uppföljning av RCC:s verksamhet 2014

Socialstyrelsen konstaterar att arbetet med etableringen av RCC är i full gång och att allt fler konkreta resultat går att se. Generellt har alla RCC kommit långt när det gäller såväl patientperspektiv och patientmedverkan i utvecklingsarbetet som införandet av kontaktsjuksköterskor. Men det finns även utmaningar för alla RCC, till exempel vad gäller samverkan med mellanchefsnivån.


20
FEB
2015

Mellansverige

Professionernas engagemang avgörande för kvalitetsutveckling i patologin

För att förbättra kvaliteten inom klinisk patologi bör en särskild satsning på patologidelen i de nationella vårdprogrammen göras under 2015–2016. Det är en av RCCs synpunkter i ett ställningstagande till SKLs kartläggningsrapport om kvalitetsarbetet i klinisk patologi.


19
FEB
2015

Norr

Samband mellan immunförsvar och cancer

För första gången har forskare från Umeå universitet påvisat ett samband mellan DNA-skada och vårt medfödda immunförsvar, som ger oss förmågan att bygga upp en optimal inflammatorisk reaktion på infektioner och andra biologiska angrepp. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Immunity och det är Nelson Gekaras forskargrupp vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS, vid Umeå universitet som står bakom studien.


13
FEB
2015

Sydöst

Män med malignt melanom kommer tidigare till vården

Både andelen tunna melanom och överlevnaden bland män med diagnosen malignt melanom har ökat över tid. Det visar forskning på det nationella kvalitetsregistret med registerdata från mer än 40 000 patienter.


12
FEB
2015

Syd

RCC Syds årsredovisning för 2014 klar

Nu är RCC Syds årsredovisning för 2014 klar. Under 2014 har RCC Syd utvecklats samtidigt som verksamhetsdialoger och projektleverans har tagit fart. 


10
FEB
2015

Syd

Kalender som uppmärksammar cancerdiagnoser: Barncancer

Under ett år uppmärksammas olika cancerdiagnoser både nationellt och internationellt, antingen under en dag eller under en hel månad. RCC Syd har tagit fram en kalender som synliggör vilken diagnos som uppmärksammas och publicerar i anslutning till givet datum en artikel som belyser diagnosen på något sätt. 

Syd

Varje dag räknas

Fullt hus vid informationsdag om kortare väntetider i cancervården.


7
FEB
2015

Väst

Ny informationssida om standardiserade vårdförlopp

Nu finns en ny regional informationssida om arbetet med att korta väntetiderna i cancervården via införandet av standardiserade vårdförlopp.


6
FEB
2015

Samverkan

Förändrad inloggning INCA

Inloggningen på INCA förändrad i samband med systemuppgradering vecka 47, 2014. 


5
FEB
2015

Syd

Kommande vårdförlopp i cancervården

Under 2015 införs de fem första standardiserade vårdförloppen i cancervården. De fem pilotförloppen är klara och införandearbetet i landstingen har startat. Samtidigt påbörjas nu utvecklingen av de tio kommande vårdförloppen.

Norr

Fler standardiserade vårdförlopp inom cancervården

Under 2015 införs de fem första standardiserade vårdförloppen inom svensk cancervård. De fem pilotförloppen är klara och arbetet med att införa dem i landstingens verksamheter har startat. Samtidigt påbörjas nu utvecklingen av ytterligare tio standardiserade vårdförlopp.


4
FEB
2015

Stockholm Gotland

Roger Henriksson - årets cancernätverkare

På Världscancerdagen blev Roger Henriksson utsedd till Årets cancernätverkare, en utmärkelse som delas ut för första gången av patientorganisationen Nätverket mot cancer.

Syd

Världscancerdagen 4 februari

Den 4 februari är det Världscancerdagen, en dag som uppmärksammar kampen mot cancer internationellt. Mef Nilbert, Verksamhetschef på RCC Syd, berättar om hur hon ser på utmaningar och möjligheter i cancervården och –forskningen i världen och i Sydsverige.

Sydöst

Processledardagen banade väg för standardiserade vårdförlopp

Vi har alla fått en nödvändig uppdatering av de aktiviteter som pågår runt om i sydöstra sjukvårdsregionen, och det är viktigt för att vi ska kunna göra regionala och lokala anpassningar av de nationella initiativen inom cancerområdet.