Standardiserade vårdförlopp för 2016

Sidan publicerades 22 december 2015

Tolv av tretton standardiserade vårdförlopp som ska införas under 2016 är nu slutligt fastställda. De fem vårdförlopp som införts 2015 har justerats. Samtliga dessa 17 vårdförloppsbeskrivningar är nu publicerade på cancercentrum.se, liksom tillhörande kortversioner för primärvården.

Vårdförloppet för malignt melanom, som också arbetats med under 2015 beräknas bli klart under våren 2016. Det ska också införas under 2016.

De tolv vårdförloppsbeskrivningar som tagits fram under 2015 är

 • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer
 • Bröstcancer
 • Cancer i bukspottkörteln och periampullärt
 • Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång
 • Cancer utan känd primärtumör (CUP)
 • Lungcancer
 • Maligna lymfom
 • Myelom
 • Primär levercancer
 • Primära maligna hjärntumörer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Äggstockscancer

Nya versioner med mindre justeringar

De vårdförloppsbeskrivningar som har tagits fram under 2015 och fastställts tidigare under hösten har setts över och fått en sista finputs.

Gemensamma textdelar har justerats så att de är lika i alla vårdförloppsbeskrivningar. I övrigt är vårdförloppen identiska med de versioner som fastställts tidigare under hösten. 

Mindre justeringar har även gjorts av de vårdförloppsbeskrivningar som fastställdes 2014. En större översyn av dessa ska göras under 2016, med ledning av de erfarenheter införandet har gett.

Se alla standardiserade vårdförlopp