Allt fler utreds i standardiserat vårdförlopp

Sidan publicerades 17 december 2015

Från augusti till idag har minst 1014 patienter i Sverige genomgått ett standardiserat vårdförlopp. Av dessa har 544 patienter utretts för misstanke om cancer i urinblåsa eller urinvägar. Det visar färsk statistik som är byggd på en ny modell för nationell uppföljning av standardiserade vårdförlopp.

Alla landsting har börjat utreda patienter inom de fem första diagnoserna med standardiserat vårdförlopp. De flesta landsting har även börjat rapportera patienter till den nationella databasen vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppföljning av hela processer unikt

Vid dagens datum har 15 av 21 landsting påbörjat rapportering av patienter som fram till november genomgått ett standardiserat vårdförlopp. Misstanke om cancer i urinvägarna är den vanligaste orsaken, därefter misstanke om cancer i prostata med 204 patienter och huvud- och halscancer med 145 patienter.

–Det här är första gången som vi på nationell nivå följer hela vårdprocesser ”online”. Alla landsting mäter på samma sätt för alla patienter, vilket gör att informationen blir jämförbar oavsett var den fångats. De ”märker” de olika mätpunkterna med så kallade KVÅ-koder och kan därigenom följa patientens väg, trots att förloppen ofta passerar flera organisationsgränser. Det har vi inte lyckats med förut, säger Harald Grönqvist, samordnare för SKLs arbete med tillgänglighetsfrågor.

Graf med SVF-statistikSe antalet patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp i respektive region och landsting 

 

 

Endast de patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp – det vill säga patienter som påbörjat och avslutat ett standardiserat vårdförlopp – finns med i redovisningen. Statistiken omfattar antalet registrerade och rapporterade patienter från och med augusti till dagens datum, och redovisas på såväl nationell som regional och landstingsnivå.

Fakta om modellen för uppföljning

I landstingens vårdadministrativa IT-system finns information om planering och genomförande av hälso- och sjukvården tillsammans med journalanteckningar.

Uppgifterna fungerar som stöd för den dagliga verksamheten samt används för styrning och uppföljning av produktion och processer. Ur dessa system hämtar landstingen informationen om de standardiserade vårdförloppen, där mätpunkterna som används i statistiken finns registrerade.

Mer om uppföljning av standardiserade vårdförlopp