Regionala cancercentrum lanserar ny webbplats

Sidan publicerades 31 augusti 2015

Idag, måndag den 31 augusti, byter RCC:s webbplats skepnad. Men det är inte bara utseendet som är annorlunda. Bakom fasaden finns även en helt ny struktur och modern teknik.

Den nya webbplatsen ska framförallt underlätta för vårdens professioner att hitta och använda de tjänster och kunskapsstöd RCC kan erbjuda.

Menyval Cancerdiagnoser är huvudingång till alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp, läkemedelsregimer och annat kunskapsstöd. Allt sorterat per diagnos.

Under menyn Våra uppdrag återfinns både nationellt gemensam och regionspecifik information om de alla utvecklingsarbeten regionala cancercentrum bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Både gemensam och regionspecifik information

På den nya webbplatsen finns informationen från alla sex RCC samlad. Det handlar både om sådant som är gemensamt för alla och sådant som enbart enskilda RCC arbetar med. Med den nya tekniken anpassar sig även utseendet på webben beroende på om besökaren surfar in från en dator, platta eller telefon. 

– Jag hoppas att våra besökare på webben nu ska få ännu bättre stöd i sitt arbete att tillsammans utveckla cancervården. Lättillgänglig kunskap är en grundbult i det arbetet, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan.
– Med den nya webben vill vi att kunskapen ska vara lätt att hitta och jämlik över hela landet, avslutar Gunilla Gunnarsson, och uppmanar besökarna att återkoppla till redaktionen om önskemål och förbättringsförslag.

Kontakt

info@cancercentrum.se

Klicka på ”kontakta redaktör” längst ner på den sidan du vill återkoppla på.