Cancerdagen i Almedalen lockade storpublik

Sidan publicerades 26 augusti 2015

–Biffa upp RCC! Så inledde sjukvårdsminister Gabriel Wikström årets välbesökta Cancerdag i Almedalen. Wikström vill se ett helhetsgrupp om cancervården och att RCC fortsätter genomföra nationella cancerstrategin.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wiktström vill stärka RCC:s verksamhet. Det framkom tydligt då Regionala cancercentrum i samverkan för fjärde året i rad arrangerade Cancerdagen i Almedalen.

Wikström inledde med en sammanfattning av nuläget inom cancervården i Sverige och gav sin bild av hur landsting och regioner tillsammans med RCC ska ta sig an de utmaningar vi står inför.

Resten av Cancerdagen fylldes av fem seminarier på olika teman, där bland annat sådant som koncentration av högspecialiserad vård och vad privata aktörer betyder för cancervården diskuterades.

Läs referatet från Cancerdagen i Almedalen 2015