Nu kommer stimulansmiljonerna för standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 1 april 2015

Regeringen beslutade idag hur mycket pengar vart och ett av landstingen får i stöd för att införa standardiserade vårdförlopp. Dagens beslut omfattar första hälften av de drygt 400 miljoner som staten avsatte 2015 för att korta väntetiderna i cancervården.

– Alla landsting har klarat att lämna in handlingsplanerna i tid, trots det höga tempot. Det är också glädjande att innehållet i planerna håller sådan kvalitet att regeringen nu är beredd att betala ut den första delen av stimulansmedlen, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare på SKL och ordförande i RCC i samverkan.

– Förutom att den här satsningen kommer att ha positiva effekter på väntetiderna kommer den även att stärka andra delar i arbetet med att genomföra nationella cancerstrategins intentioner, till exempel när det gäller individuella vårdplaner och kontaktsjuksköterskor, säger Gunilla.

Pengarna fördelas enligt befolkningsunderlag och ska betalas ut i två steg. Den första summan på 207 miljoner kronor betalas ut till de landsting som har beslutat om att införa standardiserade vårdförlopp och har lämnat in en handlingsplan (innan den 15 mars 2015). Den andra summan på 206 miljoner kronor betalas ut efter att landstingen lämnar in en redovisning för hur de har arbetat utifrån inlämnad handlingsplan (senast den 1 november 2015).

Läs regeringens pressmedelande