30
APR
2015

Norr

Cellprovsveckan 4-10 maj

Nästa vecka pågår Cellprovsveckan 4-10 maj. Veckan har ett speciellt fokus på att göra alla medvetna om vikten att ta Cellprov regelbundet - för att Cellprov räddar liv!

Samverkan

Cellprovsveckan 2015 – en angelägenhet i hela Sverige!

Den här veckan, 4-10 maj, inleder årets Cellprovsvecka. I år pågår dock arrangemanget inte bara under en vecka. Och det är många regioner och landsting över hela landet som deltar och uppmärksammar vikten av att ta cellprov.

Norr

Regionala cancerdagar i april

I mitten av april gick årets RCC Norr-dagar av stapeln. Det var regionala chefsamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare som samlades i Umeå för att lyssna på föredrag och diskutera med varandra. Det är mycket som händer inom RCC just nu, både nationellt och regionalt.


28
APR
2015

Norr

Tre råd för barn i solen

Nu på våren blir solen allt starkare. Det är härlig på flera sätt. Många känner sig piggare. Solen ger oss värme och gör att kroppen bildar D-vitamin som vi alla behöver. Men du behöver inte vara ute i solen länge för att kroppen ska få tillräckligt med D-vitamin. Det räcker att händer och ansikte utsätts för solstrålar i ungefär 20 minuter varje dag. Barns hud är mycket känsligare än vuxnas och blir lättare bränd i solen. Barn under ett år ska helst inte alls vara i direkt solljus.

Syd

60 000 nya fall av cancer

Den årliga cancerfondsrapporten finns ute nu. 

Väst

Under Cellprovsveckan sprids budskapet att cellprov räddar liv!

Cellprovsveckan tillbaka. Initiativet till en återkommande cellprovsvecka startades för att sprida information om hur viktigt det är att ta cellprov när man blir kallad. Varför? För att cellprovtagning räddar liv.

Stockholm Gotland

Utveckling av organisation för onkologisk vård

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt idag att förorda en förändrad organisation av delar av cancersjukvården. Syftet är bland annat att underlätta utvecklingen av verksamheten så att målen med Framtidsplanen och den regionala cancerplanen lättare kan uppnås.

Väst

Kurs i svåra samtal för ST-läkare och specialistläkare

Nu har anmälan till höstens omgångar av kursen ”De svåra samtalen” öppnat. Kursen ges vid fyra tillfällen 2015 och riktar sig till dig som är läkare och möter patienter med allvarlig sjukdom och patienter i palliativ vård.


27
APR
2015

Sydöst

Årets första resultatrapport - på väg åt rätt håll

2015 års resultatredovisning visar att det fortfarande är långt till målnivåerna att få behandling inom 4 veckor. Andelen patienter som får multidisciplinär konferens är däremot uppe i 90%.


24
APR
2015

Mellansverige

Cancerfondsrapporten 2015

Få landsting och regioner i Sverige når upp till målen uppsatta i de nationella riktlinjerna för diagnoser lung-, bröst-, tjock- och ändtarmscancer och den svenska cancerforskningen hamnar allt längre ner i den internationella rankningen visar Cancerfondsrapporten 2015 som lanserades den 22 april. 


21
APR
2015

Syd

Intervju med Maria Hellbom, processledare för cancerrehabilitering

Maria Hellbom, regional patientprocessledare för cancerrehabilitering på RCC Syd, blir intervjuad av Expressen i deras artikelserie "Vi överlevde barncancer".


20
APR
2015

Sydöst

Cancerrehabilitering på turné

- Vi åker på turné för att verkligen nå ut till varje sjukhus med kunskap om cancerrehabilitering. Den gör stor skillnad för patienten, eftersom den fångar behov du har som människa, inte bara som patient.


17
APR
2015

Syd

Kortversioner av standardiserade vårdförlopp ska stödja primärvården

Nu finns kortversioner av de första fem standardiserade vårdförloppen, som riktar sig till primärvården. Kortversionerna ska underlätta för primärvårdens medarbetare att utreda och remittera patienter med misstänkt cancer.

Väst

Eldsjälar på Sahlgrenska fick pris på Gyncancerdagen

Eva Rosén, kontaktsjuksköterska på Kvinnokliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, var en av dem som uppmärksammades när Nätverket mot gynekologisk cancer delade ut sitt årliga eldsjälspris. Priset delades ut på Gyncancerdagen den 16 april.


16
APR
2015

Norr

RCC-dagar för norra regionen

Idag går RCC-dagarna för Norra regionen av stapeln. RCC Norr inbjuder årligen regionala chefsamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare i norra regionen till två innehållsrika dagar, där vi gemensamt ska ta fortsatta steg i att utveckla regionens cancervård och forskning.

Väst

Magnet lär föräldrar om solskydd för barn

Skydda ditt barn med skugga, kläder och kräm. Och undvik solen mellan klockan elva och tre. Det är huvudbudskapen i satsningen Sunda solvanor, som riktar sig till småbarnsföräldrar.


14
APR
2015

Norr

Kortversioner av standardiserade vårdförlopp

Nu finns det kortversioner framtagna av de fem standardiserade vårdförloppen för diagnoserna: prostatacancer, huvud-halscancer, akut myeloisk leukemi (AML), matstrups- och magsäckscancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar.


13
APR
2015

Mellansverige

Regional baslinjemätning för fem standardiserade vårdförlopp framtagen som stöd för det lokala arbetet

Baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp för prostata cancer, huvud- och halscancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, matstrupe- och magsäckscancer och akut myeloisk leukemi (blodcancer) är nu tillgänglig på rccuppsalaorebro.se. 


10
APR
2015

Norr

Mångmiljonsatsning på cancerforskning genom nytt centrum

Ett nytt molekylärmedicinskt centrum kommer att etableras vid Umeå universitet. Det nya forskningscentrumet – Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Umeå universitet – ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning.