Kalender

I kalendern hittar du både utbildningar, webbsändningar och events som vi anordnar.
Om du vill se våra tidigare webbsändningar så finns de i vår filmkanal på Youtube.
Samverkan
Utbildningswebbinarie - Datauttag IPÖ
Tid: 4 april 2024
Plats: Online

Välkommen på ett utbildningswebbinarie i datauttag från IPÖ.

Mellansverige
Sjuksköterskenätverket för patienter med hjärntumörer
Tid: 9 april 2024
Plats: Centralsjukhuset i Karlstad

Välkommen till ett sjuksköterskenätverket för patienter med hjärntumörer.

Mellansverige
Nätverksmöte för sjuksköterskor som arbetar med CNS-tumörer
Tid: 9 april 2024
Plats: Centralsjukhuset i Karlstad

Välkommen till ett nätverksmöte för sjuksköterskor i nätverket för CNS-tumörer.

Samverkan
Webbinarium cancerprevention – Goda exempel sunda solvanor
Tid: 9 april 2024
Plats: Online

Välkommen till ett webbinarium där sjuksköterskorna Anita och Maria från Hudmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad delar med sig av sina erfarenheter från deras framgångsrika arbete med solprevention i Värmland.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 9 april 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Mellansverige
Nätverksmöte - Dysplasibarnmorskor/sjuksköterskor
Tid: 10 april 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett nätverksmöte för Dysplasibarnmorskor/sjuksköterskor.

Samverkan
Riksdagssemiarium om alkohol och cancer
Tid: 10 april 2024
Plats: Riksdagen ”Mittpoolen”

För att öka medvetenheten om sambandet mellan alkohol och cancer hos politiker och beslutsfattare anordnar RCC ett lunchseminarium i Sveriges Riksdag.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte - Sköldkörtel
Tid: 12 april 2024
Plats: Örebro

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte för sköldkörtelcancer i Örebro.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte - Bukspottkörtelcancer
Tid: 12 april 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett vårdprocessgruppen för bukspottkörtelcancer.

Norr
Fortbildningsfredag cancer – Basstandard för psykosocialt stöd till barn och familjer inom barncancervården
Tid: 12 april 2024
Plats: Online

Hur kan det psykosociala stödet se ut för familjerna i norra sjukvårdsregionen? Lyssna på föreläsning om basstandard för psykosocialt stöd, hur den tagits fram, hur den ska användas och vilka effekter barncancervården hoppas att den ger.

Utbildning
INCA och kvalitetsregister inom cancer
Tid: 15 april 2024 - 16 april 2024
Plats: RCC Väst, Medicinaregatan 18 G i Göteborg

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med INCA och kvalitetsregister inom cancer.

Utbildning
Regiondag Hjärntumör
Tid: 15 april 2024
Plats: Stockholm

Välkommen till en inspirationsdag fylld av föreläsningar kring forskning och hur vardagen kan se ut för patienter med hjärntumör och deras närstående. Dagen erbjuder även möjlighet till nätverkande för främjat samarbete.

Syd
Om rehabilitering efter blodcancer
Tid: 15 april 2024
Plats: Lindhagasalen på Ängelholms sjukhus

Välkommen till en temaföreläsnings-eftermiddag den 15 april mellan klockan 14.00-17.00 om stöd och rehabilitering efter en blodcancerbehandling. Föreläsningen kommer att äga rum i Lindhagasalen på Ängelholms sjukhus i Ängelholm i nordvästra Skåne och direktsänds dessutom digitalt.

Norr
Sjukvårdsregionala cancerdagar 2024
Tid: 16 april 2024 - 17 april 2024
Plats: Umeå Folkets Hus och online

För att utveckla cancervård och cancerforskning i sjukvårdsregionen bjuder RCC Norr varje år in dig som på olika sätt arbetar med cancervård.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte – njurcancer
Tid: 17 april 2024
Plats: Regionhuset, Västerås

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte i Västerås för njurcancer.

Utbildning
Registerforskning inom cancer
Tid: 17 april 2024 - 19 april 2024
Plats: RCC Väst, Medicinaregatan 18 G i Göteborg

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med INCA och kvalitetsregister inom cancer.

Mellansverige
Diagnosövergripande arbetsgrupper i sjukvårdsregion Mellansverige
Tid: 17 april 2024
Plats: Online

Vi vill bjuda in er som är deltagare i våra sjukvårdsregionala arbetsgrupper för cancerprevention, cancerrehabilitering och kontaktsjuksköterskor till ett gemensamt möte 17 april 2024.

Mellansverige
Nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor inom urinblåse-/njurcancer
Tid: 18 april 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor inom urinblåse-/njurcancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte - Tjocktarm, ändtarm och anal
Tid: 19 april 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett årdprocessgruppsmöte för tjocktarm-, ändtarm- och analcancer.

Samverkan
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer
Tid: 22 april 2024
Plats: Distans

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter och tips. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata.

Mellansverige
Nätverksmöte för FICA
Tid: 23 april 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett nätverksmöte för FICA (forskningssjuksköterskor inom cancer.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor - Huvud och hals
Tid: 23 april 2024
Plats: Västerås

Välkommen till en nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom huvud och hals.

Mellansverige
Regiondag - barnonkologi
Tid: 24 april 2024
Plats: Gävle

Välkommen till en regiondag för dig som jobbar med barnonkologi.

Utbildning
Regiondag hematologi
Tid: 24 april 2024
Plats: Stockholm

Välkommen till regiondag fylld av kunskapsutbyte och nätverkande för er som jobbar inom hematologi.

Mellansverige
Nätverksträff - Tjocktarm, ändtarm och anal
Tid: 25 april 2024
Plats: Örebro

Välkommen till en nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom tjocktarm-, ändtarm- och analcancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte - Gynekologisk cancer
Tid: 25 april 2024
Plats: Örebro

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte för gynekologisk cancer.

Mellansverige
Vårdprocessmöte - Matstrupe-/magsäckscancer
Tid: 25 april 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett vårdprocessgruppmöte för matstrupe-/magsäckscancer.

Utbildning
En dag för teamet runt patienten med cancer
Tid: 25 april 2024
Plats: Lund

RCC Syd hälsar varmt välkomna till ”En dag för teamet runt patienten med cancer” med fokus på involvering av patienter i forskning, dans för hälsa, etik, levnadsvanor, unga vuxna i cancervården och förbättringsarbete inom omvårdnad.

Utbildning
Regiondag hudtumörer
Tid: 25 april 2024
Plats: Stockholm eller via länk

Denna eftermiddag tar ett grepp om hudbedömningar, onkologiska behandlingar av hudmelanom, familjära melanom, prevention, teledermatoskopi och annat aktuellt inom hudtumörer.

Utbildning
Digital utbildningsdag för dyplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor
Tid: 26 april 2024
Plats: Distans

Utbildningsdagen riktar sig till dysplasibarnmorskor och -sjuksköterskor med goda förkunskaper om HPV och cervixdysplasi.