Kalender

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte inom cancerrehabilitering
Tid: 6 mars 2023
Plats: Västerås

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering.

Mellansverige
Cancersamordnarmöte
Tid: 7 mars 2023
Plats: Västerås

Välkommen till möte för de regionala cancersamordnarna i Mellansverige.

Mellansverige
Regiondag bröstcancer
Tid: 8 mars 2023 09:00 - 16:00
Plats: Conventum - Club 700, Örebro

RCC Mellansverige välkomna vårdpersonal inom bröstcancer i Sjukvårdsregion Mellansverige varmt välkomna till 2023 års regiondag inom bröstcancer. Dagen äger rum i Örebro den 8 mars.

Samverkan
Nationell kontaktsjuksköterskedag
Tid: 21 mars 2023
Plats: Kalmar, First Hotell Witt

Välkommen till den Nationella kontaktsjuksköterskedagen som äger rum på First Hotell Witt i Kalmar!

Samverkan
Webbinarium om ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer
Tid: 21 mars 2023
Plats: Digitalt

Den 21 mars arrangerar elevhälsan.se och RCC i samverkan ett webbinarium för att informera om en ny webbutbildning som ska ge ökad förståelse för de komplikationer som kan drabba individer som behandlats för cancer som barn.

Samverkan
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer inom cancerområdet
Tid: 22 mars 2023
Plats: Webbinarium

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter, tips och trix. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata.

Syd
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer
Tid: 22 mars 2023 15:00 - 16:00
Plats: Distans

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter, tips och trix. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata.

Norr
Fortbildningsfredag cancer - Geomapping och precisionsprevention
Tid: 24 mars 2023 13:00 - 14:00
Plats: Online

RCC Norrs seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.

Samverkan
Webbinarium: Aktiv överlämning till primärvården
Tid: 28 mars 2023 12:00 - 12:50
Plats: Online

Regionalt cancercentrum Mellansverige bjuder in till en kostnadsfri digital föreläsning. Vi hoppas att många har möjlighet att delta i realtid då frågor kan ställas direkt till föreläsaren i chatten.

Samverkan
Nationell utbildning i MDS
Tid: 28 mars 2023 13:00 - 16:00
Plats: Online

RCC Mellansverige bjuder in till en nationell utbildning i myelodysplastiskt syndrom (MDS). Utbildningen sker via Teams den 28 mars 2023. Anmälan krävs.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom tjock- och ändtarmscancer
Tid: 29 mars 2023
Plats: Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för tjock- ändtarms- och analcancer.

Syd
Kurs i registerforskning
Tid: 29 mars 2023
Plats: distans

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder har i samverkan med Regionalt Cancercentrum Syd tagit fram en heldagsutbildning i registerforskning för att stimulera till användning av nationella register i klinisk forskning och vårdutveckling. Kursen genomförs digitalt i Microsoft Teams.