Kalender

Syd
Grundkurs i Good clinical practice (GCP)
Tid: 7 februari 2023
Plats: Online

Ett av våra uppdrag inom cancerprocesserna är att erbjuda våra patienter deltagande i kliniska studier. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier. Denna grundkurs vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. 

Norr
Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor i sjukvårdsregionen
Tid: 7 februari 2023 15:00 - 16:00
Plats: Online (Teams)

Välkommen till ett digitalt och interaktivt "nyhetsbrev"! Mötet vänder sig till dig som är kontaktsjuksköterska och sjuksköterska inom cancervården i Norra sjukvårdsregionen. På mötet får du ta del av aktuell nationell och sjukvårdsregional information inom området omvårdnad.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom sköldkörtelcancer
Tid: 9 februari 2023
Plats: Örebro

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för sköldkörtelcancer i Mellansverige.

Stockholm Gotland
Workshop om bäckencancerrehabilitering
Tid: 20 februari 2023 08:15 - 15:30
Plats: Stockholm, Sabbatsbergs Sjukhus, Josabethsalen, plan 0