Kalender

I kalendern hittar du både utbildningar, webbsändningar och events som vi anordnar.
Om du vill se våra tidigare webbsändningar så finns de i vår filmkanal på Youtube.
Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - cancerprevention
Tid: 29 augusti 2023 14:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för cancerprevention.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte sjukvårdsregionala arbetsgruppen inom cancerrehabilitering
Tid: 6 september 2023 14:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till ett digitalt möte för arbetsgruppen inom cancerrehabilitering.

Syd
Processmöte Flädie
Tid: 8 september 2023
Plats: Flädie mat- och vingård

Patientprocessledare, cancersamordnare och patient-och närståenderådet samlas för att diskutera frågor som berör cancervården i södra sjukvårdsregionen

Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - ärftlig cancer
Tid: 12 september 2023 13:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för ärftlig cancer.

Samverkan
Min vårdplan – så arbetar vi framåt för ökad delaktighet och trygghet i cancervården
Tid: 12 september 2023 17:00 - 18:30
Plats: Online

Vill du som patient eller närstående vara med och utveckla Min vårdplan? RCC bjuder in dig till webbinarium för samtal, med avstamp från utvärderingen av Min vårdplan.

Mellansverige
Vårdprocessgruppmöte - barnonkologi
Tid: 13 september 2023 10:00 - 15:00
Plats: RCC:s lokaler, Uppsala

Välkomna till möte med vårdprocessgruppen för barnonkologi, onsdag den 13 september. Mötet äger rum i RCC:s lokaler i Uppsala.

Samverkan
Cancerscreening i Sverige- hur och varför?
Tid: 13 september 2023 13:00 - 15:00
Plats: Online

Ett webbinarium om nationella rekommendationer för screeningprogram inom cancerområdet och hur de omsätts i praktiken. 

Mellansverige
Inrapportörsmöte gynekologisk cancer
Tid: 14 september 2023
Plats: RCC, Uppsala

Välkommen till ett Inrapportörsmöte för gynekologisk cancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppmöte, CNS-tumörer
Tid: 19 september 2023 14:00 - 16:00
Plats: Online

Välkomna till Teams-möte med vårdprocessgruppen för CNS-tumörer, tisdag den 19 september.

Samverkan
Cancerscreening i framtiden
Tid: 20 september 2023 14:00 - 16:00
Plats: Online

Ett webbinarium om nya metoder inom befintliga screeningprogam och en inblick i pågående screeningprojekt för fler cancersjukdomar.

Sydöst
Palliation Sydöst - Tema Möten och samtal inom palliativ vård
Tid: 21 september 2023
Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna

Konferensen riktar sig till dig i sydöstra sjukvårdsregionen som möter personer med palliativa vårdbehov i ditt arbete inom vård och omsorg. Denna gång är temat Möten och samtal inom palliativ vård.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan
Tid: 21 september 2023 14:30 - 15:30
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Norr
Cancerseminarier i norr
Tid: 21 september 2023 15:30 - 16:15
Plats: Rosen, building 6M 3:d floor samt Via Zoom

Föreläser gör Johan Hartman, Department of Oncology and Pathology, Karolinska Institutet

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte - bröstcancer
Tid: 22 september 2023
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för bröstcancer.

Samverkan
Grundutbildning för dysplasibarnmorskor
Tid: 22 september 2023
Plats: Online

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om HPV, cervixdysplasi, utredning, behandling samt provtagningsteknik.

Mellansverige
Nätverksmöte - hudcancer
Tid: 26 september 2023
Plats: Uppsala

Välkommen till ett nätverksmöte för hudcancer

Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - cancerprevention
Tid: 26 september 2023 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för cancerprevention.

Mellansverige
Nätverksmöte för dysplasibarnmorskor
Tid: 27 september 2023 09:30 - 15:30
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett nätverksmöte för dysplasibarnmorskor.

Mellansverige
Nätverksmöte - bröstcancer
Tid: 28 september 2023
Plats: RCC:s kontor

Välkommen till ett nätverksmöte för bröstcancer

Mellansverige
Temadag bäckencancerrehabilitering
Tid: 29 september 2023 09:00 - 15:30
Plats: Universitetssjukhuset Örebro

Regionalt cancercentrum Mellansverige bjuder in till en temadag om bäckencancerrehabilitering i Örebro den 29 september.

Sydöst
Tjock- och ändtarmscancer – regionalt processmöte sydöst
Tid: 2 oktober 2023
Plats: Hotell Högland, Nässjö

Mötet vänder sig till läkare, sjuksköterskor, vårdadministratörer och rehabprofessioner som är verksamma i sydöstra sjukvårdsregionen.

Syd
Cancerrehabilitering i Primärvård är en möjlighet - Men hur ska det bli verkstad?
Tid: 2 oktober 2023 09:30 - 14:30
Plats: Lokal Lindö på CSK

Rehabilitering är en viktig del av vården som ibland saknas efter en cancerdiagnos. Vi vet att biverkningar kan minskas och att livskvalitet kan förbättras, men hur ska vi bli bättre på att möta de behov som finns?

Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - livmoderhalscancerscreening
Tid: 4 oktober 2023 09:30 - 15:30
Plats: Regionhuset, Västerås

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för livmodershalscancerscreening.

Mellansverige
Utbildningswebbinarium om postoperativ vård efter pankreaskirurgi
Tid: 5 oktober 2023 09:00 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till ett utbildningswebbinarium om postoperativ vård efter pankreaskirurgi.

Mellansverige
Möte för patient- och närståenderådet (PNR)
Tid: 5 oktober 2023 10:00 - 15:30
Plats: Hotel Plaza, Västerås

Välkomna till möte med PNR, torsdag den 5 oktober. Mötet äger rum på Hotel Plaza i Västerås.

Norr
Sjukvårdsregional nätverksträff för diagnostiska centrum i Örnsköldsvik
Tid: 5 oktober 2023 - 6 oktober 2023
Plats: Hotell Scandic, Örnsköldsvik

Träffen arrangeras som ett fysiskt möte "lunch-till-lunch" och det kommer finnas möjlighet till digital uppkoppling.

Mellansverige
Regiondag - bukspottkörtel, lever/galla, matsrupe och magsäck
Tid: 6 oktober 2023
Plats: Elite Hotel, Uppsala

Välkommen till en regiondag för bukspottkörtel-, lever/galla-, matstrupe- och magsäckscancer.

Syd
Kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen
Tid: 6 oktober 2023
Plats: Hotell Statt Hässleholm
Mellansverige
Cancersamordnarmöte
Tid: 9 oktober 2023
Plats: Uppsala

Välkommen till möte för cancersamordnare och vårdprocesskoordinatorer i Region Mellansverige.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte - prostatacancer
Tid: 10 oktober 2023
Plats: Uppsala

Välkommen till möte för sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen prostatacancer i Mellansverige.

Mellansverige
Vårdprocessgruppmöte - hypofystumörer
Tid: 11 oktober 2023 10:00 - 15:00
Plats: RCC:s lokaler, Uppsala

Välkomna till möte med vårdprocessgruppen för hypofystumörer, onsdag den 11 oktober. Mötet äger rum i RCC:s lokaler i Uppsala.

Stockholm Gotland
Samtalskurs för sjuksköterskor i cancervården
Tid: 12 oktober 2023 08:30 - 17:00
Plats: Stockholm

PKC erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalskursen De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - tarmcancerscreening
Tid: 12 oktober 2023 09:30 - 15:30
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för tarmcancerscreening.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte – tjocktarms-, ändtarms- och analcancer
Tid: 13 oktober 2023
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett Vårdprocessgruppsmöte för Tjocktarms-, ändtarms- och analcancer.

Norr
Workshop kring SVF för kolorektalcancer
Tid: 13 oktober 2023 09:00 - 11:00
Plats: Online

Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom standardiserat vårdförlopp (SVF) för kolorektalcancer.

Mellansverige
Regiondag - lymfom
Tid: 13 oktober 2023 09:00 - 16:00
Plats: The Steam Hotel, Västerås

Välkommen till en regiondag om maligna lymfom på The Steam Hotel i Västerås.

Sydöst
Lungcancer - regionalt processmöte
Tid: 16 oktober 2023
Plats: Hotell Högland Nässjö

Mötet vänder sig till läkare, sjuksköterskor, vårdadministratörer och rehabprofessioner som är verksamma i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor CNS-tumörer
Tid: 17 oktober 2023 10:00 - 15:00
Plats: RCC:s lokaler, Uppsala

Välkomna till möte för kontaktsjuksköterskor inom hjärntumöromvårdnad, tisdagen den 17 oktober. Mötet äger rum i RCC:s lokaler i Uppsala.

Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - ärftlig cancer
Tid: 17 oktober 2023 13:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för ärftlig cancer.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte sjukvårdsregionala arbetsgruppen inom cancerrehabilitering
Tid: 18 oktober 2023
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen inom cancerrehabilitering.

Syd
Utbildningsdagar i barnpalliation
Tid: 19 oktober 2023 - 20 oktober 2023
Plats: Landskrona

Utbildningen riktar sig till all vårdpersonal i södra sjukvårdsregionen som arbetar med barn som har livshotande och livsbegränsande sjukdom. Målet är att bland annat ge en översikt över begrepp och definitioner, principer för farmakologisk och icke-farmakologisk smärtbehandling, familjeperspektiv, döendeprocess och död, teamarbete, personalvård och etiska utmaningar. Föreläsningarna arrangeras av Konsultteamet för palliativ vård av barn och unga i Södra sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - mammografi
Tid: 19 oktober 2023 09:30 - 15:30
Plats: Mammografiavdelningen, Gävle sjukhus

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för mammografi.

Mellansverige
Nätverksträff för palliativa ombud barn
Tid: 19 oktober 2023 10:00 - 15:00
Plats: RCC:s lokaler, Uppsala

Välkomna till möte för de palliativa ombuden vid barnklinikerna i Mellansverige. Mötet äger rum torsdagen den 19 oktober i RCC:s lokaler i Uppsala.

Mellansverige
Möte om diagnostik vid tyreoideamaligniteter
Tid: 20 oktober 2023
Plats: Hotell Gillet, Uppsala

Välkommen till ett möte om diagnostik vid tyreoideamaligniteter.

Samverkan
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer
Tid: 23 oktober 2023
Plats: distans

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter, tips och trix. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata.

Syd
Optimerad och jämlik cancervård – digitalt möte 26 oktober 2023
Tid: 26 oktober 2023 13:00 - 16:30
Plats: Distans

Ett möte för chefer, patientprocessledare, patientföreträdare och cancersamordnare för utveckling av cancervården inom Södra sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte - njurcancer
Tid: 27 oktober 2023
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för njurcancer.

Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - cancerprevention
Tid: 27 oktober 2023 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för cancerprevention.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom huvud- och halscancer
Tid: 7 november 2023
Plats: Eskilstuna

Välkommen till en nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom huvud- och halscancer.

Syd
Cancerrehabilitering i Primärvård - Hur ska det bli verkstad?
Tid: 7 november 2023 08:00 - 12:00
Plats: Scandic Triangeln, Malmö

Rehabilitering är en viktig del av vården som ibland saknas efter en cancerdiagnos. Vi vet att biverkningar kan minskas och att livskvalitet kan förbättras, men hur ska vi bli bättre på att möta de behov som finns?

Samverkan
Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen
Tid: 7 november 2023 08:30 - 17:00
Plats: Medicon Village, Lund

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med RCC Syd, samtalskursen "De Nödvändiga Samtalen" för kontaktsjuksköterskor i Södra Sjukvårdsregionen.

Syd
Presentation nationellt vårdprogram Bäckencancerrehabilitering
Tid: 7 november 2023
Plats: Teamsmöte

Välkommen till en genomgång av det nya nationella vårdprogrammet för bäckencancerrehabilitering. Webbinariet vänder sig till all vårdpersonal som möter personer som behandlats för cancer i bäckenet.

Samverkan
The Nordic collaboration on cancer patient pathways
Tid: 9 november 2023 - 10 november 2023
Plats: Oslo, Norge

The Nordic collaboration on cancer patient pathways is a multidisciplinary research and experience exchange network.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte - hudcancer
Tid: 9 november 2023
Plats: Eskilstuna

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för hudcancer.

Sydöst
Hudmelanom i sydöst - regionalt processmöte
Tid: 9 november 2023
Plats: Hotell Ekoxen, Klostergatan 68 i Linköping

Mötet vänder sig till medarbetare i sydöstra sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Regiondag – hudcancer
Tid: 10 november 2023 09:30 - 16:00
Plats: Eskilstuna

Välkommen till en regiondag för hudcancer i Eskilstuna.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte för bukspottkörtelcancer
Tid: 10 november 2023 09:30 - 15:30
Plats: Hubben, Uppsala

Välkommen till ett nätverksmöte för bukspottkörtelcancer.

Mellansverige
Regiondag för lungcancer
Tid: 10 november 2023 10:00 - 15:30
Plats: Scandic Gävle, Nygatan 45

Välkommen till en regiondag om lungcancer på Scandic i Gävle.

Syd
Cancerrehabilitering i Primärvård - Hur ska det bli verkstad?
Tid: 13 november 2023 08:00 - 12:00
Plats: Lund, Kioskgatan 17, Föreläsningssal 4

Rehabilitering är en viktig del av vården som ibland saknas efter en cancerdiagnos. Vi vet att biverkningar kan minskas och att livskvalitet kan förbättras, men hur ska vi bli bättre på att möta de behov som finns?

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte för matstups- och magsäckscancer
Tid: 13 november 2023 10:00 - 15:30
Plats: RCC, Uppsala

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte för matstups- och magsäckscancer.

Mellansverige
Nätverksmöte för FICA
Tid: 14 november 2023
Plats: RCC:s kontor

Välkommen till ett nätverksmöte för FICA (forskningssjuksköterskor inom cancersjukvård).

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte för urinblåse - och urinvägscancer
Tid: 15 november 2023
Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för urinblåse - och urinvägscancer.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom prostatacancer
Tid: 15 november 2023
Plats: Uppsala

Välkommen till nätverksträff för det sjukvårdsregionala kontaktsjuksköterskenätverket för prostatacancer i Mellansverige.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer
Tid: 16 november 2023
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till en nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppmöte, CNS-tumörer
Tid: 16 november 2023 10:00 - 15:00
Plats: Plats ej bestämt

Välkomna till fysiskt möte med vårdprocessgruppen för CNS-tumörer, torsdag den 16 november. Plats för mötet ännu inte bestämt.

Stockholm Gotland
Samtalskurs för sjuksköterskor inom cancervården
Tid: 17 november 2023
Plats: Stockholm

PKC erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalskursen De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Syd
Cancerrehabilitering i Primärvård - Hur ska det bli verkstad?
Tid: 20 november 2023 08:00 - 12:00
Plats: Helsingborg Marina Plaza

Rehabilitering är en viktig del av vården som ibland saknas efter en cancerdiagnos. Vi vet att biverkningar kan minskas och att livskvalitet kan förbättras, men hur ska vi bli bättre på att möta de behov som finns?

Norr
Sexuell hälsa och cancer - inspirationshalvdag
Tid: 21 november 2023 13:00 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till halvdag om sexuell hälsa under och efter cancersjukdom. Dagen vänder sig till dig som möter patienter i samband med cancersjukdom. Under dagen får du information och inspiration för att öppna upp för samtal om sexuell hälsa.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte – gynekologisk cancer
Tid: 23 november 2023
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte för gynekologisk cancer.

Mellansverige
Regiondagen höstmötet - tjocktarms-, ändtarms- och analcancer
Tid: 24 november 2023
Plats: Hotell Gillet, Uppsala

Välkommen till regiondagen höstmötet för tjocktarms-, ändtarms- och analcancer.

Norr
Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor i sjukvårdsregionen
Tid: 24 november 2023 13:00 - 14:00
Plats: Online (Teams)

Välkommen till ett digitalt och interaktivt "nyhetsbrev"! Mötet vänder sig till dig som är kontaktsjuksköterska och sjuksköterska inom cancervården i Norra sjukvårdsregionen. På mötet får du ta del av aktuell nationell och sjukvårdsregional information inom området omvårdnad.

Samverkan
Vad är egentligen cancerrehabilitering? Lansering av det nya vårdprogrammet
Tid: 27 november 2023 13:00 - 15:00
Plats: Teams

Nu lanseras det nya nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, i samband med det erbjuder RCC ett webbinarium.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer
Tid: 28 november 2023
Plats: RCC:s lokaler, Uppsala

Välkommen till en nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer.

Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - cancerprevention
Tid: 28 november 2023 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för cancerprevention.

Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - ärftlig cancer
Tid: 28 november 2023 13:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för ärftlig cancer.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan
Tid: 30 november 2023 14:30 - 15:30
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Syd
Cancerrehabilitering - Hur ska vi möta patienternas behov och hur kan sjukhuset och primärvården samverka?
Tid: 1 december 2023 09:00 - 14:00
Plats: Lasarettet i Ystad

Rehabilitering är en viktig del av vården som ibland saknas efter en cancerdiagnos. Vi vet att biverkningar kan minskas och att livskvalitet kan förbättras, men hur ska vi bli bättre på att möta de behov som finns?

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte – huvud- och halscancer
Tid: 4 december 2023
Plats: Örebro

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte för huvud- och halscancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppmöte - barnonkologi
Tid: 6 december 2023 13:00 - 15:00
Plats: Online

Välkomna till Teams-möte med vårdprocessgruppen för barnonkologi, onsdag den 6 december.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom sköldkörtelcancer
Tid: 7 december 2023
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till en nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom sköldkörtelcancer.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte sjukvårdsregionala arbetsgruppen inom cancerrehabilitering
Tid: 7 december 2023
Plats: Online

Välkommen till ett digitalt möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen inom cancerrehabilitering.

Mellansverige
Möte för patient- och närståenderådet (PNR)
Tid: 7 december 2023 09:00 - 12:00
Plats: Online

Välkomna till digitalt Teams-möte med PNR, torsdag den 7 december.

Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - cancerprevention
Tid: 12 december 2023 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för cancerprevention.

Mellansverige
Regionalt arbetsgruppsmöte - ärftlig cancer
Tid: 12 december 2023 13:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt arbetsgruppsmöte för ärftlig cancer.