Kalender

Mellansverige
Webbinarium: Kirurgisk behandling av tjock- och ändtarmscancer
Tid: 2 maj 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till ett webbinarium om kirurgisk behandling av tjock- och ändtarmscancer, levermetastaser. Föreläsare är Jozef Urdzik, överläkare på Akademiska sjukhuset.

Mellansverige
Regiondag inom bröstcancer
Tid: 3 maj 2022 09:00 - 16:00
Plats: Uppsala konsert och kongress (UKK)

Välkommen till årets regiondag inom bröstcancer i Sjukvårdsregion Mellansverige. Dagen äger rum på UKK i Uppsala och vänder sig till vårdpersonal inom bröstcancer i sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 4 maj 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Norr
Sjukvårdsregionala cancerdagar
Tid: 5 maj 2022 - 6 maj 2022
Plats: Norrlands universitetssjukhus, Umeå

RCC Norr inbjuder varje år regionala chefssamråd, arbetsgrupper, personal inom cancervård, cancerforskare, samt patient- och närståendeföreträdare, till Sjukvårdsregionala Cancerdagar, i syfte att utveckla sjukvårdsregionens cancervård och cancerforskning.

Syd
Kompetensutveckling: Samtal kring nödvändiga, men ibland svåra områden
Tid: 5 maj 2022 14:30 - 16:30
Plats: Distans

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 6 maj 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer.

Norr
Translational Cancer Research Day
Tid: 6 maj 2022 08:30 - 15:30
Plats: Betula, the University Hospital, Umeå

The annual Cancer Research Day is organized by the Faculty of Medicine at Umeå University and the Regional Cancer Centre (RCC) North. Poster session with poster prize and short oral presentations. Plenary session with local and invited prominent cancer researchers.

Stockholm Gotland
Regiondag Molekylär diagnostik av lungcancer
Tid: 6 maj 2022 13:00 - 16:00
Plats: Online

Molekylär diagnostik av lungcancer - status och framtida uppmaningar

Norr
Dialogmöte för kuratorer
Tid: 10 maj 2022 13:15 - 14:45
Plats: Online

RCC Norr bjuder in till yrkesspecifika dialogmöten kring cancerrehabilitering. Detta möte riktar sig till kuratorer inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. Mötet kommer att innehålla information om det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, yrkesspecifik information och aktuella frågor.

Sydöst
Utvecklingskraft cancer 11 maj 2022
Tid: 11 maj 2022 10:00 - 15:00
Plats: Online

Utvecklingskraft cancer är en konferens om aktuella ämnen inom cancerområdet. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med cancer eller möter cancerpatienter, som medarbetare i vården, forskare inom cancerområdet eller kanske som regionpolitiker.

Samverkan
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer inom cancerområdet
Tid: 11 maj 2022
Plats: Webbinarium

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter, tips och trix. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata. Webbinariet är öppet för alla som arbetar inom cancervården och vill lära sig mer om att arbeta med utdata från kvalitetsregister.

Mellansverige
Föreläsning om palliativ vård
Tid: 11 maj 2022 17:00 - 19:00
Plats: Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro eller online

RCC Mellansverige och Region Örebro län bjuder in allmänhet och vårdpersonal inom Sjukvårdsregion Mellansverige till en kvällsföreläsning för att uppmärksamma det nya vårdprogrammet och årets tema, palliativ vård. Föreläsningen går att se på plats i Örebro eller på distans via webben.

Mellansverige
NYTT DATUM: Regiondag inom malignt melanom
Tid: 13 maj 2022 09:30 - 15:30
Plats: Universitetssjukhuset Örebro, Wilandersalen

OBS! Nytt datum: 13 maj. Välkommen till regiondagen inom malignt melanom i Sjukvårdsregion Mellansverige. Dagen vänder sig till vårdpersonal intresserade av malignt melanom vid klinik för allmän onkologi, kirurgi, hud, plastikkirurgi, öron-näsa-hals, avdelning för patologi, privatmottagningar och vårdcentraler.

Samverkan
Nationella RCC-dagar
Tid: 17 maj 2022 - 18 maj 2022
Plats: Umeå

Konferens för alla anställda inom landets regionala cancercentrum (RCC).

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 19 maj 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 19 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 19 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 20 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 23 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Stockholm Gotland
Vården och Kraftens Hus
Tid: 23 maj 2022
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14

Seminarium: Så kompletterar och samverkar Kraftens Hus Stockholm med vården.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 24 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 24 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Samverkan
Webbinarium: För dig som arbetar inom barncancervården
Tid: 24 maj 2022 - 31 maj 2022
Plats: Distans

RCC Syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Syftet är att öka kunskapen om Min vårdplan, som kommer att erbjudas för barncancervården från hösten 2022.

Samverkan
A historic Swedish cohort study enriched with register data –the Population Study of Women in Gothenburg
Tid: 24 maj 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online
Samverkan
Fördjupande webbinarium om Min vårdplan
Tid: 30 maj 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan i syfte att ge inspiration att fortsätta utveckla sitt arbetssätt med Min vårdplan, för att göra vården ännu mer personcentrerad. Detta webbinarium har samma innehåll som det som hölls den 28 april.

Samverkan
Webbinarium: Nutrition vid palliativ diagnos
Tid: 31 maj 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Under 2022 gör vi djupdykningar inom olika områden inom den palliativa vården. Information om höstens webbinarier kommer efter sommaren.