Kalender

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte lever-, gallgångs- och gallblåsecancer
Tid: 4 april 2022 10:00 - 15:30
Plats: Konferens Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för cancer i lever, gallgång och gallblåsa i Mellansverige.

Väst
Kurs i mindfulness
Tid: 5 april 2022 09:00 - 15:00
Plats: Göteborg

Det här är en kurs för dig som är intresserad av att jobba med mindfulness med cancerpatienter i grupp. Du kommer att få lära dig om vad mindfulness är och hur du kan använda det som ett verktyg i din yrkesroll.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte bukspottkörtelcancer
Tid: 5 april 2022 10:00 - 15:30
Plats: Konferens Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för bukspottkörtelcancer i Mellansverige.

Syd
Kompetensutveckling: Så upplever patienterna vården – allt spelar roll
Tid: 5 april 2022 14:30 - 16:00
Plats: Distans

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer.

Samverkan
INSTÄLLT! Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 6 april 2022
Plats: Online

Vårens genomgångar i IPÖ myelom är inställda. Nya tillfällen i höst.

Samverkan
Genomgång: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 6 april 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.

Sydöst
Komplementär och integrativ medicin vid cancer
Tid: 6 april 2022 09:00 - 12:30
Plats: Online

Välkommen till en digital utbildning i komplementär och integrativ medicin vid cancer.

Väst
Kurs i mindfulness
Tid: 6 april 2022 09:00 - 15:00
Plats: Göteborg

Det här är en kurs för dig som är intresserad av att jobba med mindfulness med cancerpatienter i grupp. Du kommer att få lära dig om vad mindfulness är och hur du kan använda det som ett verktyg i din yrkesroll.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 6 april 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Norr
Cancerseminarium i norr - Ändrat datum
Tid: 7 april 2022
Plats: Via Zoom

Obs! Framflyttad till hösten 2022, datum annonseras längre fram. Föreläser gör: Anna Rosén, Department of Radiation Sciences, Umeå University.

Syd
Regional nätverksdag med tema prostatacancer
Tid: 8 april 2022 09:00 - 15:00
Plats: RCC Syd, Medicon Village, Lund

Radiologer, urologer och patologer verksamma inom diagnostik av prostatacancer inbjuds till en utbildnings- och nätverksdag inom södra sjukvårdsregionen.

Väst
EuroHeart – ett europeiskt samarbetsprojekt med SWEDEHEART som förebild
Tid: 12 april 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Syd
Hälsoskattning och aktiv överlämning vid cancerrehabilitering
Tid: 19 april 2022
Plats: Webbinarium, Teams

Webbinarium med konkret exempel på ett patientmöte vid bedömning av rehabiliteringsbehov

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 20 april 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 20 april 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Syd
Hälsoskattning och aktiv överlämning vid cancerrehabilitering
Tid: 25 april 2022
Plats: Webbinarium, Teams

Webbinarium med konkret exempel på ett patientmöte vid bedömning av rehabiliteringsbehov

Mellansverige
Inspirationsdag inom bäckencancerrehabilitering
Tid: 26 april 2022 09:00 - 12:30
Plats: Online

Arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering i Mellansverige bjuder in personal som kommer i kontakt med patienter som drabbats av cancer i bäckenområdet till en inspirationsdag. Under en förmiddag får vi via Teams samlas kring några av de behov och utmaningar som vi i hälso- och sjukvården kan möta.

Väst
En kväll om solen - Ett samtal om hudcancer och om hur det kan förebyggas
Tid: 26 april 2022 18:00 - 19:00
Plats: Stadsbiblioteket, Götaplatsen 3, Göteborg, Trappscenen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst bjuder tillsammans med Stadsbiblioteket Göteborg in till en föreläsningskväll. Medverkar gör även Melanomföreningen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 27 april 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 27 april 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning. Utbildningen ges samma tid vid olika tillfällen.

Syd
Immunrelaterade biverkningar vid cancerbehandling
Tid: 27 april 2022 09:00 - 16:30
Plats: Lund

En tvärvetenskaplig kurs om diagnostik och behandling av immunrelaterade biverkningar.

Samverkan
Webbinarium: Svenska palliativregistret
Tid: 28 april 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Under 2022 gör vi djupdykningar inom olika områden inom den palliativa vården. Information om höstens webbinarier kommer efter sommaren.

Samverkan
Fördjupande webbinarium om Min vårdplan
Tid: 28 april 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan i syfte att ge inspiration att fortsätta utveckla sitt arbetssätt med Min vårdplan, för att göra vården ännu mer personcentrerad.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 29 april 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik.