Kalender

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 1 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 3 mars 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Nasim Sabouri, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Umeå University.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 7 mars 2022 13:00 - 8 mars 2022 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 8 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom via Teams. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 9 mars 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning. Utbildningen ges samma tid vid olika tillfällen.

Syd
Kompetensutveckling: Så upplever patienterna vården – allt spelar roll
Tid: 9 mars 2022 14:30 - 16:00
Plats: Distans

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 10 mars 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik.

Samverkan
The benefits and challenges of population-based registers for assessing quality of care and epidemiology of diabetes: a Scottish perspective
Tid: 10 mars 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online
Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 15 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 16 mars 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.

Väst
Frågestund om regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering
Tid: 17 mars 2022 09:00 - 10:00
Plats: Online
Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 22 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Väst
Frågestund om regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering
Tid: 22 mars 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online
Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 23 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid två olika tillfällen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 23 mars 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning. Utbildningen ges samma tid vid olika tillfällen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 24 mars 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 24 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid två olika tillfällen.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte livmoderhalscancerprevention
Tid: 29 mars 2022 09:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention i Mellansverige.

Samverkan
Cancerprevention i primärvården – har vi tid och kunskap att prata levnadsvanor?
Tid: 29 mars 2022 13:00 - 14:00
Plats: Via Zoom

Är du nyfiken på att höra om primärvårdens kunskap, attityder och förutsättningar för att arbeta med levnadsvanor och cancerprevention?

Norr
Utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare inom RCC norr
Tid: 29 mars 2022 13:00 - 16:30
Plats: Online

RCC Norr inbjuder till en digital utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare inom RCC Norr. Det övergripande syftet med utbildningsdagen är att stärka patient- och närståendeföreträdare i sitt uppdrag och roll, samt att öka kunskapen inom områdena införandet av nya läkemedlen och kvalitetsregister. Dessa två områden lyfts ofta i olika sammanhang av patient- och närståendeföreträdare.

Syd
Kompetensutveckling: Samtal kring nödvändiga, men ibland svåra områden
Tid: 29 mars 2022 14:00 - 16:00
Plats: Distans

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer.

Samverkan
Webbinarium: Den palliativa vårdens grunder
Tid: 29 mars 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Under 2022 gör vi djupdykningar inom olika områden inom den palliativa vården. Information om höstens webbinarier kommer efter sommaren.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 31 mars 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Marika Nestor, Immunology, Genetics and Pathology, IGP, Uppsala university.