Kalender

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 2 februari 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning.

Norr
Workshop: Standardiserade vårdförlopp för lungcancer
Tid: 2 februari 2022 14:00 - 16:00
Plats: Online

Du som inbjuds är en nyckelperson för att vårdflödet ska fungera optimalt. Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom det standardiserade vårdförloppet för lungcancer.

Mellansverige
Föreläsning om palliativ vård
Tid: 3 februari 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till en föreläsning om palliativ vård, som är RCC Mellansveriges tema för 2022. Föreläsningen ges vid fyra olika tillfällen under januari och februari 2022.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 3 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Världscancerdagen 2022
Tid: 4 februari 2022 09:30 - 12:30
Plats: Online

På årets Världscancerdag arrangerar Nätverket mot cancer en förmiddag på temat jämlik vård.

Syd
Världscancerdagen 4 februari 2022
Tid: 4 februari 2022 14:00 - 17:00
Plats: Online

Populärvetenskapligt event för allmänhet och patienter med cancer. Arrangörer: LUCC, SUS, RCC Syd

Samverkan
Arbetsgruppsmöte organiserad prostatacancertestning (OPT)
Tid: 7 februari 2022 13:00 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till möte för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT). Mötet sker via Teams.

Mellansverige
Föreläsning om palliativ vård
Tid: 8 februari 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till en föreläsning om palliativ vård, som är RCC Mellansveriges tema för 2022. Föreläsningen ges vid fyra olika tillfällen under januari och februari 2022.

Samverkan
Utbildning: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 9 februari 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 10 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom via Teams. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 10 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte ärftlig cancer
Tid: 10 februari 2022 13:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för ärftlig cancer inom Sjukvårdsregion Mellansverige. Möter sker via Teams.

Samverkan
Seminarium: Registerstudier av dödlighet på särskilda boenden efter vaccination mot covid-19 - design och fallgropar
Tid: 10 februari 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till vårens första seminarium i en serie om registerforskning. Seminariet riktar sig till till alla som vill utveckla sin kunskap om registerforskning.

Stockholm Gotland
Inspirations- och idéträff för utveckling av Kraftens Hus Stockholm
Tid: 10 februari 2022
Plats: Online

RCC Stockholm Gotland planerar för en helt ny fysisk och digital mötesplats för cancerberörda – cancerpatienter, närstående och efterlevande.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 16 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid två olika tillfällen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 16 februari 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning.

Syd
Introduktionskurs GCP
Tid: 16 februari 2022
Plats: online

Detta är en introduktionskurs i Good Clinical Practice (GCP). Kursen riktar sig både till läkare och sjuksköterskor.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 16 februari 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention inom Sjukvårdsregion Mellansverige. Möter sker via Teams.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte tarmcancerscreening
Tid: 16 februari 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för tarmcancerscreening inom Sjukvårdsregion Mellansverige. Möter sker via Teams.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 17 februari 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 17 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid två olika tillfällen.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 17 februari 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Helena Ullgren, Department of Nursing, Umeå University.

Samverkan
Utbildning: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 23 februari 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.

Samverkan
Utbildning i KML
Tid: 23 februari 2022 13:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till en utbildning i kronisk myeloisk leukemi (KML). Under utbildningen ges genomgångar om KML som sjukdom, behandlingar, kvalitetsregistret och årsrapporten. Utbildningen riktar sig främst till inrapportörer till kvalitetsregistret.

Norr
Workshop: Standardiserade vårdförlopp för GEP-NET/NEC
Tid: 24 februari 2022 14:00 - 16:00
Plats: Online

Du som inbjuds till workshopen är en nyckelperson för att vårdflödet ska fungera optimalt. Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom standardiserade vårdförlopp för GEP-NET/NEC (gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer).