Kalender

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 2 november 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 7 november 2022 09:30 - 15:30
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Norr
Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor i sjukvårdsregionen
Tid: 8 november 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online, via Teams

Välkommen till ett öppet informationsmöte som vänder sig till kontaktsjuksköterskor och sjuksköterskor inom cancervården i Norra sjukvårdsregionen. Syftet med mötet är att sprida aktuell nationell och sjukvårdsregional information inom området omvårdnad.

Norr
Workshop kring SVF för prostatacancer och njurcancer
Tid: 9 november 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Uppföljning av tidigare workshop kring urologisk cancer. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus för mötet kommer att vara kodning och kvalitetssäkring inom SVF för prostatacancer och njurcancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 10 november 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Norr
Inställt: Workshop kring SVF för blåscancer/UTUC och peniscancer
Tid: 10 november 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Uppföljning av tidigare workshop kring urologisk cancer. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus för mötet kommer att vara kodning och kvalitetssäkring inom SVF för blåscancer, UTUC, peniscancer och testikelcancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom urinblåse- och urinvägscancer
Tid: 10 november 2022 10:00 - 15:00
Plats: Regionhuset, Västerås

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom urinblåse- och urinvägscancer i Mellansverige.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom gynekologisk cancer
Tid: 10 november 2022
Plats: Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom gynekologisk cancer i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 11 november 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Sydöst
Hudmelanommöte
Tid: 11 november 2022 10:00 - 14:30
Plats: Frimurarhotellet i Linköping
Mellansverige
Regiondag inom lungcancer
Tid: 11 november 2022 10:00 - 15:15
Plats: First Hotel Grand, Falun

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupp för lungcancer bjuder in till regiondag i Falun den 11 november 2022. Dagen vänder sig till lungcancerintresserade läkare, sjuksköterskor och övrig personal som är engagerad i vården av lungcancerpatienter.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte matstrups- och magsäckscancer
Tid: 11 november 2022 10:00 - 16:00
Plats: Hubben, Uppsala Science Park

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för matstrups- och magsäckscancer i Mellansverige.

Mellansverige
Internat för vårdprocessgrupper lever/galla och bukspottkörtel
Tid: 14 november 2022 - 16 november 2022
Plats: Uppsala

RCC Mellansverige bjuder in vårdprocessgrupperna för lever/gallacancer och bukspottkörtelcancer till ett internat i Uppsala.

Mellansverige
Nätverksträff för FICA-nätverket
Tid: 15 november 2022 10:00 - 15:00
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till nätverksträff för det sjukvårdsregionala FICA-nätverket (forskningssjuksköterskor inom cancer) i Mellansverige.

Väst
Frakturregisterforskning - metodik och utveckling i de 50 första publikationerna
Tid: 15 november 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst. Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 16 november 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom hypofystumörer
Tid: 17 november 2022 10:00 - 15:00
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för hypofystumörer i Mellansverige.

Norr
Fortbildningsfredag cancer - Barn som anhöriga
Tid: 18 november 2022 13:00 - 14:00
Plats: Online

RCC Norrs seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer
Tid: 22 november 2022
Plats: Uppsala

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Väst
Regiondag cancerrehabilitering
Tid: 22 november 2022 09:30 - 16:00
Plats: Scandic Crown, Göteborg

Syftet med dagen är att presentera den nya regionala medicinska riktlinjen (RMR) för cancerrehabilitering.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom njurcancer
Tid: 22 november 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom njurcancer i Mellansverige.

Norr
Workshop om SVF för GEP-NET/NEC
Tid: 23 november 2022 14:00 - 15:00
Plats: Online

Uppföljning av tidigare workshop för GEP-NET/NEC (gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer). Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus för mötet kommer att vara kodning och kvalitetssäkring inom SVF för GEP-NET/NEC.

Syd
Utbildning i registerforskning
Tid: 24 november 2022 09:00 - 16:30
Plats: Digital via Teams

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder och RCC Syd anordnar en digital heldagsutbildning i registerforskning.

Samverkan
Internat nationell arbetsgrupp OPT
Tid: 28 november 2022 - 29 november 2022
Plats: Stockholm

Välkommen till ett internat för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom hudcancer
Tid: 30 november 2022
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom hudcancer i Mellansverige.