Kalender

Samverkan
Nationellt arbetsgruppsmöte OPT
Tid: 3 oktober 2022 09:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).

Norr
Sjukvårdsregional dag om cancerrehabilitering
Tid: 5 oktober 2022 08:30 - 15:00
Plats: Bokade lokaler och online

RCC Norr inbjuder till en digital och fysisk dag för profession inom cancerrehabilitering i Norra sjukvårdsregionen. Syftet med dagen är att öka kunskapen om cancerrehabilitering.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte livmoderhalscancerprevention
Tid: 5 oktober 2022 09:30 - 15:30
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention i Mellansverige.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom barncancer
Tid: 5 oktober 2022 10:00 - 15:00
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för barncancer i Mellansverige.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor och dietister inom övre GI-cancer
Tid: 5 oktober 2022 10:00 - 15:30
Plats: Hubben, Uppsala Science Park

Välkommen till nätverksträff för det sjukvårdsregionala nätverket för kontaktsjuksköterskor och dietister inom övre GI-cancer i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 6 oktober 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 6 oktober 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Norr
Nätverksträff för DC inom norra sjukvårdsregionen
Tid: 6 oktober 2022 12:00 - 7 oktober 2022 13:00
Plats: First camp Ansia, Lycksele

Varmt välkommen till årets nätverksträff för Diagnostiska centrum (DC) inom norra sjukvårdsregionen. Äntligen finns åter möjlighet att få träffas.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 7 oktober 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Syd
Prehabiliteringsdag för teamen
Tid: 7 oktober 2022 09:00 - 15:15
Plats: Medicon Village, Lund

En dag för alla yrkesgrupper som är engagerade i cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Höstmöte inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer
Tid: 7 oktober 2022 09:00 - 16:00
Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala

Vårdprocessgruppen för tjocktarms-, ändtarms- och analcancer bjuder in till höstmöte i Uppsala, den 7 oktober 2022.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte bröstradiologi
Tid: 7 oktober 2022 09:30 - 15:30
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för bröstradiologi i Mellansverige.

Mellansverige
Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom CNS-tumörer
Tid: 11 oktober 2022 10:00 - 15:00
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskenätverket inom CNS-tumörer i Mellansverige.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte prostatacancer
Tid: 11 oktober 2022 10:00 - 15:00
Plats: Hubben, Uppsala Science Park

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för prostatacancer i Mellansverige.

Väst
BDD-studien (Bättre Diabetes Diagnostik), när forskning blir klinisk rutin och kanske en framtida del i ett kvalitetsregister
Tid: 11 oktober 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom huvud- och halscancer
Tid: 11 oktober 2022
Plats: Örebro

Välkommen till möte för kontaktsjuksköterskenätverket inom huvud- och halscancer i Mellansverige.

Samverkan
Nordic collaboration on cancer patient pathways
Tid: 13 oktober 2022 - 14 oktober 2022
Plats: Malmö, Sweden

The annual meeting of The Nordic collaboration on cancer patient pathways will take place in Malmö 13 October 2022 and the  satellite meeting on Diagnostic centres 14 October 2022.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 13 oktober 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Carolina Hawranek, Department of Radiation Sciences, Umeå University

Mellansverige
Internat för vårdprocessgruppen för sköldkörtelcancer
Tid: 13 oktober 2022 - 14 oktober 2022
Plats: Uppsala

Välkommen till internat för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för sköldkörtelcancer i Mellansverige.

Samverkan
Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer?
Tid: 14 oktober 2022
Plats: Studioproducerat webbinarie
Mellansverige
Regiondag inom lymfom
Tid: 14 oktober 2022 09:00 - 15:15
Plats: Karlstad

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupp för lymfom bjuder in till regiondag i Karlstad den 14 oktober 2022. Mer information kommer inom kort.

Samverkan
Digitala möjligheter för cancerrehabilitering – goda exempel
Tid: 18 oktober 2022 13:00 - 15:30
Plats: Online via Teams

Nationell arbetsgrupp (NAG) för Cancerrehabilitering vill med detta webbinarium inspirera profession och beslutsfattare inom cancervården med exempel på digitala lösningar för cancerrehabilitering och hur det kan öka tillgängligheten för insatser och stöd till cancerberörda.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 19 oktober 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 19 oktober 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på olika datum.

Sydöst
Palliation Sydöst 2022
Tid: 20 oktober 2022 09:00 - 16:00
Plats: Linköpings Konsert & Kongress

Palliation sydöst är en regional konferens som riktar sig till dig som möter personer med palliativa vårdbehov i ditt arbete inom vård och omsorg. Syftet är att skapa en gemensam processförståelse, sprida goda exempel och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Konferensen anordnas årligen.

Mellansverige
Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom bröstcancer
Tid: 20 oktober 2022 - 21 oktober 2022
Plats: Greens Hotell, Tällberg

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom bröstcancer i Mellansverige.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer
Tid: 20 oktober 2022
Plats: Uppsala

Välkommen till möte för kontaktsjuksköterskenätverket inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer i Mellansverige.

Mellansverige
Regiondag inom övre GI-cancer
Tid: 21 oktober 2022 09:30 - 16:00
Plats: Elite Hotell Academia, Uppsala

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupper för lever/gallacancer, matstrups- och magsäckscancer och bukspottkörtelcancer bjuder in till regiondag i Uppsala, den 21 oktober 2022.

Norr
Fortbildningsfredag cancer - seminarieserie för patientnära fortbildning inom cancerområdet
Tid: 21 oktober 2022 13:00 - 14:00
Plats: Online

RCC Norr startar en ny digital seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.

Väst
Grus i maskineriet: blandade erfarenheter av sådant som borde vara lätt, men som visar sig vara svårt, vid stora registersamkörningar
Tid: 25 oktober 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Samverkan
Genomgång: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 26 oktober 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 26 oktober 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 27 oktober 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom njur-, urinblåse- och urinvägscancer
Tid: 27 oktober 2022 10:00 - 15:00
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njurcancer samt urinblåse- och urinvägscancer i Mellansverige.

Syd
Optimerad och jämlik cancervård
Tid: 27 oktober 2022 13:00 - 16:30
Plats: Teams

Ett regionalt möte om hur vi kan utveckla cancervården inom Södra sjukvårdsregionen. Målgrupperna är chefer, regionala patientprocessledare och hela teamet kring patienten med cancer samt patientföreträdare.

Samverkan
Vad du behöver veta om Min vårdplan - digitalt möte för patienter, närstående och intresserade
Tid: 27 oktober 2022 17:30 - 18:30
Plats: Online

Min vårdplan är ett nationellt verktyg via 1177 som riktar sig till patienter och närstående, för ökad delaktighet i cancervården. Regionala cancercentrum i samverkan bjuder in till digitalt informationsmöte om Min vårdplan där alla som är intresserade har möjlighet att få veta mer om tjänsten.