Kalender

Stockholm Gotland
Patienter med cancer i övre delen av buken - fokus på kirurgisk palliativ vård
Tid: 14 januari 2022
Plats: Online

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bjuder in till en kostnadsfri utbildning.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 19 januari 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning.

Väst
Seminarium om remissförslaget Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp palliativ vård
Tid: 20 januari 2022 15:00 - 16:30
Plats: Online
Norr
Workshop nr 2 kring SVF för gynekologisk cancer
Tid: 24 januari 2022 13:00 - 15:00
Plats: Online och rum Tilliten

Uppföljning av tidigare workshop som genomfördes i mars. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus är kodning och kvalitetssäkring inom SVF för gynekologisk cancer.

Samverkan
Utbildning: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 26 januari 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.

Mellansverige
Föreläsning om palliativ vård
Tid: 26 januari 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till en föreläsning om palliativ vård, som är RCC Mellansveriges tema för 2022. Föreläsningen ges vid fyra olika tillfällen under januari och februari 2022.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 27 januari 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Cecilia Hultstrand, RCC Norr.

Mellansverige
Föreläsning om palliativ vård
Tid: 28 januari 2022 14:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till en föreläsning om palliativ vård, som är RCC Mellansveriges tema för 2022. Föreläsningen ges vid fyra olika tillfällen under januari och februari 2022.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 31 januari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.