Kalender

Stockholm Gotland
Patienter med cancer i övre delen av buken - fokus på kirurgisk palliativ vård
Tid: 14 januari 2022
Plats: Online

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bjuder in till en kostnadsfri utbildning.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 19 januari 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning.

Väst
Seminarium om remissförslaget Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp palliativ vård
Tid: 20 januari 2022 15:00 - 16:30
Plats: Online
Norr
Workshop nr 2 kring SVF för gynekologisk cancer
Tid: 24 januari 2022 13:00 - 15:00
Plats: Online och rum Tilliten

Uppföljning av tidigare workshop som genomfördes i mars. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus är kodning och kvalitetssäkring inom SVF för gynekologisk cancer.

Samverkan
Utbildning: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 26 januari 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.

Mellansverige
Föreläsning om palliativ vård
Tid: 26 januari 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till en föreläsning om palliativ vård, som är RCC Mellansveriges tema för 2022. Föreläsningen ges vid fyra olika tillfällen under januari och februari 2022.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 27 januari 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Cecilia Hultstrand, RCC Norr.

Mellansverige
Föreläsning om palliativ vård
Tid: 28 januari 2022 14:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till en föreläsning om palliativ vård, som är RCC Mellansveriges tema för 2022. Föreläsningen ges vid fyra olika tillfällen under januari och februari 2022.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 31 januari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 2 februari 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning.

Norr
Workshop: Standardiserade vårdförlopp för lungcancer
Tid: 2 februari 2022 14:00 - 16:00
Plats: Online

Du som inbjuds är en nyckelperson för att vårdflödet ska fungera optimalt. Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom det standardiserade vårdförloppet för lungcancer.

Mellansverige
Föreläsning om palliativ vård
Tid: 3 februari 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till en föreläsning om palliativ vård, som är RCC Mellansveriges tema för 2022. Föreläsningen ges vid fyra olika tillfällen under januari och februari 2022.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 3 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Världscancerdagen 2022
Tid: 4 februari 2022 09:30 - 12:30
Plats: Online

På årets Världscancerdag arrangerar Nätverket mot cancer en förmiddag på temat jämlik vård.

Syd
Världscancerdagen 4 februari 2022
Tid: 4 februari 2022 14:00 - 17:00
Plats: Online

Populärvetenskapligt event för allmänhet och patienter med cancer. Arrangörer: LUCC, SUS, RCC Syd

Samverkan
Arbetsgruppsmöte organiserad prostatacancertestning (OPT)
Tid: 7 februari 2022 13:00 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till möte för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT). Mötet sker via Teams.

Mellansverige
Föreläsning om palliativ vård
Tid: 8 februari 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till en föreläsning om palliativ vård, som är RCC Mellansveriges tema för 2022. Föreläsningen ges vid fyra olika tillfällen under januari och februari 2022.

Samverkan
Utbildning: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 9 februari 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 10 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom via Teams. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 10 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte ärftlig cancer
Tid: 10 februari 2022 13:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för ärftlig cancer inom Sjukvårdsregion Mellansverige. Möter sker via Teams.

Samverkan
Seminarium: Registerstudier av dödlighet på särskilda boenden efter vaccination mot covid-19 - design och fallgropar
Tid: 10 februari 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till vårens första seminarium i en serie om registerforskning. Seminariet riktar sig till till alla som vill utveckla sin kunskap om registerforskning.

Stockholm Gotland
Inspirations- och idéträff för utveckling av Kraftens Hus Stockholm
Tid: 10 februari 2022
Plats: Online

RCC Stockholm Gotland planerar för en helt ny fysisk och digital mötesplats för cancerberörda – cancerpatienter, närstående och efterlevande.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 16 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid två olika tillfällen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 16 februari 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning.

Syd
Introduktionskurs GCP
Tid: 16 februari 2022
Plats: online

Detta är en introduktionskurs i Good Clinical Practice (GCP). Kursen riktar sig både till läkare och sjuksköterskor.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 16 februari 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention inom Sjukvårdsregion Mellansverige. Möter sker via Teams.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte tarmcancerscreening
Tid: 16 februari 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för tarmcancerscreening inom Sjukvårdsregion Mellansverige. Möter sker via Teams.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 17 februari 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 17 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid två olika tillfällen.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 17 februari 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Helena Ullgren, Department of Nursing, Umeå University.

Samverkan
Utbildning: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 23 februari 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.

Samverkan
Utbildning i KML
Tid: 23 februari 2022 13:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till en utbildning i kronisk myeloisk leukemi (KML). Under utbildningen ges genomgångar om KML som sjukdom, behandlingar, kvalitetsregistret och årsrapporten. Utbildningen riktar sig främst till inrapportörer till kvalitetsregistret.

Norr
Workshop: Standardiserade vårdförlopp för GEP-NET/NEC
Tid: 24 februari 2022 14:00 - 16:00
Plats: Online

Du som inbjuds till workshopen är en nyckelperson för att vårdflödet ska fungera optimalt. Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom standardiserade vårdförlopp för GEP-NET/NEC (gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer).

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 1 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 3 mars 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Nasim Sabouri, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Umeå University.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 7 mars 2022 13:00 - 8 mars 2022 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 8 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom via Teams. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 9 mars 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning. Utbildningen ges samma tid vid olika tillfällen.

Syd
Kompetensutveckling: Så upplever patienterna vården – allt spelar roll
Tid: 9 mars 2022 14:30 - 16:00
Plats: Distans

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 10 mars 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik.

Samverkan
The benefits and challenges of population-based registers for assessing quality of care and epidemiology of diabetes: a Scottish perspective
Tid: 10 mars 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online
Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 15 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 16 mars 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.

Väst
Frågestund om regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering
Tid: 17 mars 2022 09:00 - 10:00
Plats: Online
Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 22 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Väst
Frågestund om regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering
Tid: 22 mars 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online
Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 23 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid två olika tillfällen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 23 mars 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning. Utbildningen ges samma tid vid olika tillfällen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 24 mars 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 24 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid två olika tillfällen.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte livmoderhalscancerprevention
Tid: 29 mars 2022 09:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention i Mellansverige.

Samverkan
Cancerprevention i primärvården – har vi tid och kunskap att prata levnadsvanor?
Tid: 29 mars 2022 13:00 - 14:00
Plats: Via Zoom

Är du nyfiken på att höra om primärvårdens kunskap, attityder och förutsättningar för att arbeta med levnadsvanor och cancerprevention?

Norr
Utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare inom RCC norr
Tid: 29 mars 2022 13:00 - 16:30
Plats: Online

RCC Norr inbjuder till en digital utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare inom RCC Norr. Det övergripande syftet med utbildningsdagen är att stärka patient- och närståendeföreträdare i sitt uppdrag och roll, samt att öka kunskapen inom områdena införandet av nya läkemedlen och kvalitetsregister. Dessa två områden lyfts ofta i olika sammanhang av patient- och närståendeföreträdare.

Syd
Kompetensutveckling: Samtal kring nödvändiga, men ibland svåra områden
Tid: 29 mars 2022 14:00 - 16:00
Plats: Distans

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer.

Samverkan
Webbinarium: Den palliativa vårdens grunder
Tid: 29 mars 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Under 2022 gör vi djupdykningar inom olika områden inom den palliativa vården. Information om höstens webbinarier kommer efter sommaren.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 31 mars 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Marika Nestor, Immunology, Genetics and Pathology, IGP, Uppsala university.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte lever-, gallgångs- och gallblåsecancer
Tid: 4 april 2022 10:00 - 15:30
Plats: Konferens Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för cancer i lever, gallgång och gallblåsa i Mellansverige.

Väst
Kurs i mindfulness
Tid: 5 april 2022 09:00 - 15:00
Plats: Göteborg

Det här är en kurs för dig som är intresserad av att jobba med mindfulness med cancerpatienter i grupp. Du kommer att få lära dig om vad mindfulness är och hur du kan använda det som ett verktyg i din yrkesroll.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte bukspottkörtelcancer
Tid: 5 april 2022 10:00 - 15:30
Plats: Konferens Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för bukspottkörtelcancer i Mellansverige.

Syd
Kompetensutveckling: Så upplever patienterna vården – allt spelar roll
Tid: 5 april 2022 14:30 - 16:00
Plats: Distans

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer.

Samverkan
INSTÄLLT! Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 6 april 2022
Plats: Online

Vårens genomgångar i IPÖ myelom är inställda. Nya tillfällen i höst.

Samverkan
Genomgång: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 6 april 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.

Sydöst
Komplementär och integrativ medicin vid cancer
Tid: 6 april 2022 09:00 - 12:30
Plats: Online

Välkommen till en digital utbildning i komplementär och integrativ medicin vid cancer.

Väst
Kurs i mindfulness
Tid: 6 april 2022 09:00 - 15:00
Plats: Göteborg

Det här är en kurs för dig som är intresserad av att jobba med mindfulness med cancerpatienter i grupp. Du kommer att få lära dig om vad mindfulness är och hur du kan använda det som ett verktyg i din yrkesroll.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 6 april 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Norr
Cancerseminarium i norr - Ändrat datum
Tid: 7 april 2022
Plats: Via Zoom

Obs! Framflyttad till hösten 2022, datum annonseras längre fram. Föreläser gör: Anna Rosén, Department of Radiation Sciences, Umeå University.

Syd
Regional nätverksdag med tema prostatacancer
Tid: 8 april 2022 09:00 - 15:00
Plats: RCC Syd, Medicon Village, Lund

Radiologer, urologer och patologer verksamma inom diagnostik av prostatacancer inbjuds till en utbildnings- och nätverksdag inom södra sjukvårdsregionen.

Väst
EuroHeart – ett europeiskt samarbetsprojekt med SWEDEHEART som förebild
Tid: 12 april 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Syd
Hälsoskattning och aktiv överlämning vid cancerrehabilitering
Tid: 19 april 2022
Plats: Webbinarium, Teams

Webbinarium med konkret exempel på ett patientmöte vid bedömning av rehabiliteringsbehov

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 20 april 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 20 april 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Syd
Hälsoskattning och aktiv överlämning vid cancerrehabilitering
Tid: 25 april 2022
Plats: Webbinarium, Teams

Webbinarium med konkret exempel på ett patientmöte vid bedömning av rehabiliteringsbehov

Mellansverige
Inspirationsdag inom bäckencancerrehabilitering
Tid: 26 april 2022 09:00 - 12:30
Plats: Online

Arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering i Mellansverige bjuder in personal som kommer i kontakt med patienter som drabbats av cancer i bäckenområdet till en inspirationsdag. Under en förmiddag får vi via Teams samlas kring några av de behov och utmaningar som vi i hälso- och sjukvården kan möta.

Väst
En kväll om solen - Ett samtal om hudcancer och om hur det kan förebyggas
Tid: 26 april 2022 18:00 - 19:00
Plats: Stadsbiblioteket, Götaplatsen 3, Göteborg, Trappscenen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst bjuder tillsammans med Stadsbiblioteket Göteborg in till en föreläsningskväll. Medverkar gör även Melanomföreningen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 27 april 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 27 april 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning. Utbildningen ges samma tid vid olika tillfällen.

Syd
Immunrelaterade biverkningar vid cancerbehandling
Tid: 27 april 2022 09:00 - 16:30
Plats: Lund

En tvärvetenskaplig kurs om diagnostik och behandling av immunrelaterade biverkningar.

Samverkan
Webbinarium: Svenska palliativregistret
Tid: 28 april 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Under 2022 gör vi djupdykningar inom olika områden inom den palliativa vården. Information om höstens webbinarier kommer efter sommaren.

Samverkan
Fördjupande webbinarium om Min vårdplan
Tid: 28 april 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan i syfte att ge inspiration att fortsätta utveckla sitt arbetssätt med Min vårdplan, för att göra vården ännu mer personcentrerad.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 29 april 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik.

Mellansverige
Webbinarium: Kirurgisk behandling av tjock- och ändtarmscancer
Tid: 2 maj 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till ett webbinarium om kirurgisk behandling av tjock- och ändtarmscancer, levermetastaser. Föreläsare är Jozef Urdzik, överläkare på Akademiska sjukhuset.

Mellansverige
Regiondag inom bröstcancer
Tid: 3 maj 2022 09:00 - 16:00
Plats: Uppsala konsert och kongress (UKK)

Välkommen till årets regiondag inom bröstcancer i Sjukvårdsregion Mellansverige. Dagen äger rum på UKK i Uppsala och vänder sig till vårdpersonal inom bröstcancer i sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 4 maj 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Norr
Sjukvårdsregionala cancerdagar
Tid: 5 maj 2022 - 6 maj 2022
Plats: Norrlands universitetssjukhus, Umeå

RCC Norr inbjuder varje år regionala chefssamråd, arbetsgrupper, personal inom cancervård, cancerforskare, samt patient- och närståendeföreträdare, till Sjukvårdsregionala Cancerdagar, i syfte att utveckla sjukvårdsregionens cancervård och cancerforskning.

Syd
Kompetensutveckling: Samtal kring nödvändiga, men ibland svåra områden
Tid: 5 maj 2022 14:30 - 16:30
Plats: Distans

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 6 maj 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer.

Norr
Translational Cancer Research Day
Tid: 6 maj 2022 08:30 - 15:30
Plats: Betula, the University Hospital, Umeå

The annual Cancer Research Day is organized by the Faculty of Medicine at Umeå University and the Regional Cancer Centre (RCC) North. Poster session with poster prize and short oral presentations. Plenary session with local and invited prominent cancer researchers.

Stockholm Gotland
Regiondag Molekylär diagnostik av lungcancer
Tid: 6 maj 2022 13:00 - 16:00
Plats: Online

Molekylär diagnostik av lungcancer - status och framtida uppmaningar

Norr
Dialogmöte för kuratorer
Tid: 10 maj 2022 13:15 - 14:45
Plats: Online

RCC Norr bjuder in till yrkesspecifika dialogmöten kring cancerrehabilitering. Detta möte riktar sig till kuratorer inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. Mötet kommer att innehålla information om det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, yrkesspecifik information och aktuella frågor.

Sydöst
Utvecklingskraft cancer 11 maj 2022
Tid: 11 maj 2022 10:00 - 15:00
Plats: Online

Utvecklingskraft cancer är en konferens om aktuella ämnen inom cancerområdet. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med cancer eller möter cancerpatienter, som medarbetare i vården, forskare inom cancerområdet eller kanske som regionpolitiker.

Samverkan
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer inom cancerområdet
Tid: 11 maj 2022
Plats: Webbinarium

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter, tips och trix. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata. Webbinariet är öppet för alla som arbetar inom cancervården och vill lära sig mer om att arbeta med utdata från kvalitetsregister.

Mellansverige
Föreläsning om palliativ vård
Tid: 11 maj 2022 17:00 - 19:00
Plats: Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro eller online

RCC Mellansverige och Region Örebro län bjuder in allmänhet och vårdpersonal inom Sjukvårdsregion Mellansverige till en kvällsföreläsning för att uppmärksamma det nya vårdprogrammet och årets tema, palliativ vård. Föreläsningen går att se på plats i Örebro eller på distans via webben.

Mellansverige
NYTT DATUM: Regiondag inom malignt melanom
Tid: 13 maj 2022 09:30 - 15:30
Plats: Universitetssjukhuset Örebro, Wilandersalen

OBS! Nytt datum: 13 maj. Välkommen till regiondagen inom malignt melanom i Sjukvårdsregion Mellansverige. Dagen vänder sig till vårdpersonal intresserade av malignt melanom vid klinik för allmän onkologi, kirurgi, hud, plastikkirurgi, öron-näsa-hals, avdelning för patologi, privatmottagningar och vårdcentraler.

Samverkan
Nationella RCC-dagar
Tid: 17 maj 2022 - 18 maj 2022
Plats: Umeå

Konferens för alla anställda inom landets regionala cancercentrum (RCC).

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 19 maj 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 19 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 19 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 20 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 23 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Stockholm Gotland
Vården och Kraftens Hus
Tid: 23 maj 2022
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14

Seminarium: Så kompletterar och samverkar Kraftens Hus Stockholm med vården.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 24 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 24 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Samverkan
Webbinarium: För dig som arbetar inom barncancervården
Tid: 24 maj 2022 - 31 maj 2022
Plats: Distans

RCC Syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Syftet är att öka kunskapen om Min vårdplan, som kommer att erbjudas för barncancervården från hösten 2022.

Samverkan
A historic Swedish cohort study enriched with register data –the Population Study of Women in Gothenburg
Tid: 24 maj 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online
Samverkan
Fördjupande webbinarium om Min vårdplan
Tid: 30 maj 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan i syfte att ge inspiration att fortsätta utveckla sitt arbetssätt med Min vårdplan, för att göra vården ännu mer personcentrerad. Detta webbinarium har samma innehåll som det som hölls den 28 april.

Samverkan
Webbinarium: Nutrition vid palliativ diagnos
Tid: 31 maj 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Under 2022 gör vi djupdykningar inom olika områden inom den palliativa vården. Information om höstens webbinarier kommer efter sommaren.

Syd
De Nödvändiga Samtalen - samtalskurs för kontaktsjuksköterskor
Tid: 1 juni 2022
Plats: Medicon Village, Lund

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd, samtalskursen De Nödvändiga Samtalen för kontaktsjuksköterskor i Södra Sjukvårdsregionen.

Samverkan
IPÖ patientvy - information för patientföreningar
Tid: 2 juni 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online

From den 8 april kan patienter ges möjlighet att se sin Individuella patientöversikt (IPÖ) genom att vårdgivare nu kan skicka ut IPÖ patientvy via 1177 vårdguidens e-tjänster. Vi önskar nu bjuda in till ett öppet informationsmöte för att gå igenom funktionen IPÖ patientvy.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 2 juni 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Tufve Nyholm, Department of Radiation Sciences, Umeå University

Samverkan
IPÖ patientvy - information och genomgång för vårdpersonal
Tid: 2 juni 2022 16:10 - 17:10
Plats: Online

Sedan den 8 april 2022 kan patienter ges möjlighet att se sin Individuella patientöversikt (IPÖ) via 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177.se, om vårdgivaren väljer det. RCC bjuder nu in till ett öppet informationsmöte för att gå igenom funktionen IPÖ patientvy. Genomgången riktar sig till vårdpersonal inom cancer och RCC-medarbetare som arbetar med eller är intresserade av IPÖ.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 3 juni 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 7 juni 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 8 juni 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 9 juni 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Samverkan
Registerforskning inom Västra Götalandsregionen – regionens egna datakällor och samkörning med andra register
Tid: 9 juni 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online
Samverkan
INSTÄLLT Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 14 juni 2022
Plats: Online

Genomgången av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer den 14 juni 2022 är inställd.

Samverkan
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer inom cancerområdet
Tid: 14 juni 2022
Plats: Webbinarium

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter, tips och trix. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata. Webbinariet är öppet för alla som arbetar inom cancervården och vill lära sig mer om att arbeta med utdata från kvalitetsregister.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 15 juni 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Stockholm Gotland
Seminarium i Almedalen - Varför vet så få att alkohol orsakar cancer?
Tid: 6 juli 2022
Plats: Almedalen

Den nationella cancersamordnaren Hans Hägglund pratar om alkohol och cancer på Systembolagets seminarium i Folkhälsodalen under Almedalsveckan.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 25 augusti 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 26 augusti 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Denna utbildning har fokus på IPÖ-verktyget.

Mellansverige
Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer
Tid: 6 september 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte tarmcancerscreening
Tid: 7 september 2022 09:30 - 15:30
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för tarmcancerscreening i Mellansverige.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 8 september 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Anna Rosén, Department of Radiation Sciences, Umeå University

Väst
10-års jubileum för Forskarskolan
Tid: 9 september 2022 13:00 - 17:30
Plats: Chalmers Conference Center Chalmersplatsen 1, Göteborg

Det har nu gått elva år sen första kullen doktorander startade på Forskarskolan – Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik. Det vill vi fira med ett fördröjt 10-årsjubileum.

Syd
Repetitionskurs i GCP
Tid: 13 september 2022
Plats: Hässleholm

Detta är en repetitionskurs där tidigare GCP-utbildning är ett krav. Kursen ägnar mycket tid åt problemlösning, diskussion och reflektion.

Samverkan
Webbinarium: Att förmedla hopp och framtidstro i vardagen när tiden är begränsad
Tid: 13 september 2022 14:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till webbinariet "Att förmedla hopp och framtidstro i vardagen när tiden är begränsad". Webbinariet livesänds via Teams.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte ärftlig cancer
Tid: 14 september 2022 09:30 - 15:30
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för ärftlig cancer i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 15 september 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik.

Stockholm Gotland
Svenskt Forum för Integrativ Cancervård III KIM masterclass
Tid: 15 september 2022 10:00 - 16 september 2022 12:45
Plats: Hotell Skeppsholmen, Stockholm

Kursen är ett samarbete mellan RCC Stockholm Gotland och Cancerakademin i Norr. Föreläsningar och diskussioner kommer att varvas med workshops om kompetensutveckling, närståendes roll och cancerrehabilitering.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 16 september 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Denna utbildning har fokus på IPÖ-verktyget.

Norr
Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor i sjukvårdsregionen
Tid: 20 september 2022 14:00 - 15:00
Plats: Online, via Teams

Välkommen till ett öppet informationsmöte som vänder sig till kontaktsjuksköterskor och sjuksköterskor inom cancervården i Norra sjukvårdsregionen. Syftet med mötet är att sprida aktuell nationell och sjukvårdsregional information inom området omvårdnad.

Samverkan
Styrgruppsmöte NPCR
Tid: 22 september 2022 - 23 september 2022
Plats: Sigtunastiftelsen

Välkommen till möte för styrgruppen för nationella prostatacancerregistret (NPCR).

Mellansverige
Nätverksträff dysplasibarnmorskor
Tid: 22 september 2022 09:30 - 15:30
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till möte för det sjukvårdsregionala nätverket för dysplasibarnmorskor i Mellansverige.

Syd
Möte för processledare
Tid: 23 september 2022
Plats: Flädie

RCC Syd välkomnar till en dag för alla regionala patientprocessledare och medlemmar i patient- och närståenderådet inom RCC Syd

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 26 september 2022 13:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Mellansverige
Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom hudcancer
Tid: 27 september 2022 10:00 - 15:00
Plats: Regionhuset, Västerås

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom hudcancer i Mellansverige.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom cancer i CNS
Tid: 27 september 2022 10:00 - 15:00
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för cancer i centrala nervsystemet (CNS) i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 28 september 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.

Syd
Kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen
Tid: 28 september 2022 10:00 - 16:00
Plats: Hotell Statt, Hässleholm

Södra sjukvårdsregionens Samverkansgrupp för kvalitetsregister bjuder in till en kvalitetsregisterdag.

Mellansverige
Webbinarium: Immunterapi vid gynekologisk cancer; indikationer och biverkningar
Tid: 28 september 2022 12:00 - 13:00
Plats: Online

Vårdprocessgruppen för gynekologisk cancer i Mellansverige bjuder in till en kostnadsfri digital föreläsning. Vi hoppas att många har möjlighet att delta i realtid då frågor kan ställas direkt till föreläsaren. Föreläser gör Anthoula Koliadi, överläkare inom onkologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 29 september 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 29 september 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Sun Nyunt Wai, Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 30 september 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Denna utbildning har fokus på IPÖ-verktyget.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom bröstcancer
Tid: 30 september 2022 10:00 - 15:00
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom bröstcancer i Mellansverige.

Samverkan
Nationellt arbetsgruppsmöte OPT
Tid: 3 oktober 2022 09:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).

Norr
Sjukvårdsregional dag om cancerrehabilitering
Tid: 5 oktober 2022 08:30 - 15:00
Plats: Bokade lokaler och online

RCC Norr inbjuder till en digital och fysisk dag för profession inom cancerrehabilitering i Norra sjukvårdsregionen. Syftet med dagen är att öka kunskapen om cancerrehabilitering.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte livmoderhalscancerprevention
Tid: 5 oktober 2022 09:30 - 15:30
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention i Mellansverige.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom barncancer
Tid: 5 oktober 2022 10:00 - 15:00
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för barncancer i Mellansverige.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor och dietister inom övre GI-cancer
Tid: 5 oktober 2022 10:00 - 15:30
Plats: Hubben, Uppsala Science Park

Välkommen till nätverksträff för det sjukvårdsregionala nätverket för kontaktsjuksköterskor och dietister inom övre GI-cancer i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 6 oktober 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 6 oktober 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Norr
Nätverksträff för DC inom norra sjukvårdsregionen
Tid: 6 oktober 2022 12:00 - 7 oktober 2022 13:00
Plats: First camp Ansia, Lycksele

Varmt välkommen till årets nätverksträff för Diagnostiska centrum (DC) inom norra sjukvårdsregionen. Äntligen finns åter möjlighet att få träffas.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 7 oktober 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Syd
Prehabiliteringsdag för teamen
Tid: 7 oktober 2022 09:00 - 15:15
Plats: Medicon Village, Lund

En dag för alla yrkesgrupper som är engagerade i cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Höstmöte inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer
Tid: 7 oktober 2022 09:00 - 16:00
Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala

Vårdprocessgruppen för tjocktarms-, ändtarms- och analcancer bjuder in till höstmöte i Uppsala, den 7 oktober 2022.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte bröstradiologi
Tid: 7 oktober 2022 09:30 - 15:30
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för bröstradiologi i Mellansverige.

Mellansverige
Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom CNS-tumörer
Tid: 11 oktober 2022 10:00 - 15:00
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskenätverket inom CNS-tumörer i Mellansverige.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte prostatacancer
Tid: 11 oktober 2022 10:00 - 15:00
Plats: Hubben, Uppsala Science Park

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för prostatacancer i Mellansverige.

Väst
BDD-studien (Bättre Diabetes Diagnostik), när forskning blir klinisk rutin och kanske en framtida del i ett kvalitetsregister
Tid: 11 oktober 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom huvud- och halscancer
Tid: 11 oktober 2022
Plats: Örebro

Välkommen till möte för kontaktsjuksköterskenätverket inom huvud- och halscancer i Mellansverige.

Samverkan
Nordic collaboration on cancer patient pathways
Tid: 13 oktober 2022 - 14 oktober 2022
Plats: Malmö, Sweden

The annual meeting of The Nordic collaboration on cancer patient pathways will take place in Malmö 13 October 2022 and the  satellite meeting on Diagnostic centres 14 October 2022.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 13 oktober 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Carolina Hawranek, Department of Radiation Sciences, Umeå University

Mellansverige
Internat för vårdprocessgruppen för sköldkörtelcancer
Tid: 13 oktober 2022 - 14 oktober 2022
Plats: Uppsala

Välkommen till internat för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för sköldkörtelcancer i Mellansverige.

Samverkan
Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer?
Tid: 14 oktober 2022
Plats: Studioproducerat webbinarie
Mellansverige
Regiondag inom lymfom
Tid: 14 oktober 2022 09:00 - 15:15
Plats: Karlstad

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupp för lymfom bjuder in till regiondag i Karlstad den 14 oktober 2022. Mer information kommer inom kort.

Samverkan
Digitala möjligheter för cancerrehabilitering – goda exempel
Tid: 18 oktober 2022 13:00 - 15:30
Plats: Online via Teams

Nationell arbetsgrupp (NAG) för Cancerrehabilitering vill med detta webbinarium inspirera profession och beslutsfattare inom cancervården med exempel på digitala lösningar för cancerrehabilitering och hur det kan öka tillgängligheten för insatser och stöd till cancerberörda.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 19 oktober 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 19 oktober 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på olika datum.

Sydöst
Palliation Sydöst 2022
Tid: 20 oktober 2022 09:00 - 16:00
Plats: Linköpings Konsert & Kongress

Palliation sydöst är en regional konferens som riktar sig till dig som möter personer med palliativa vårdbehov i ditt arbete inom vård och omsorg. Syftet är att skapa en gemensam processförståelse, sprida goda exempel och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Konferensen anordnas årligen.

Mellansverige
Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom bröstcancer
Tid: 20 oktober 2022 - 21 oktober 2022
Plats: Greens Hotell, Tällberg

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom bröstcancer i Mellansverige.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer
Tid: 20 oktober 2022
Plats: Uppsala

Välkommen till möte för kontaktsjuksköterskenätverket inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer i Mellansverige.

Mellansverige
Regiondag inom övre GI-cancer
Tid: 21 oktober 2022 09:30 - 16:00
Plats: Elite Hotell Academia, Uppsala

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupper för lever/gallacancer, matstrups- och magsäckscancer och bukspottkörtelcancer bjuder in till regiondag i Uppsala, den 21 oktober 2022.

Norr
Fortbildningsfredag cancer - seminarieserie för patientnära fortbildning inom cancerområdet
Tid: 21 oktober 2022 13:00 - 14:00
Plats: Online

RCC Norr startar en ny digital seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.

Väst
Grus i maskineriet: blandade erfarenheter av sådant som borde vara lätt, men som visar sig vara svårt, vid stora registersamkörningar
Tid: 25 oktober 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Samverkan
Genomgång: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 26 oktober 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 26 oktober 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på olika datum.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 27 oktober 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom njur-, urinblåse- och urinvägscancer
Tid: 27 oktober 2022 10:00 - 15:00
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njurcancer samt urinblåse- och urinvägscancer i Mellansverige.

Syd
Optimerad och jämlik cancervård
Tid: 27 oktober 2022 13:00 - 16:30
Plats: Teams

Ett regionalt möte om hur vi kan utveckla cancervården inom Södra sjukvårdsregionen. Målgrupperna är chefer, regionala patientprocessledare och hela teamet kring patienten med cancer samt patientföreträdare.

Samverkan
Vad du behöver veta om Min vårdplan - digitalt möte för patienter, närstående och intresserade
Tid: 27 oktober 2022 17:30 - 18:30
Plats: Online

Min vårdplan är ett nationellt verktyg via 1177 som riktar sig till patienter och närstående, för ökad delaktighet i cancervården. Regionala cancercentrum i samverkan bjuder in till digitalt informationsmöte om Min vårdplan där alla som är intresserade har möjlighet att få veta mer om tjänsten.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 2 november 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 7 november 2022 09:30 - 15:30
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Norr
Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor i sjukvårdsregionen
Tid: 8 november 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online, via Teams

Välkommen till ett öppet informationsmöte som vänder sig till kontaktsjuksköterskor och sjuksköterskor inom cancervården i Norra sjukvårdsregionen. Syftet med mötet är att sprida aktuell nationell och sjukvårdsregional information inom området omvårdnad.

Norr
Workshop kring SVF för prostatacancer och njurcancer
Tid: 9 november 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Uppföljning av tidigare workshop kring urologisk cancer. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus för mötet kommer att vara kodning och kvalitetssäkring inom SVF för prostatacancer och njurcancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 10 november 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Norr
Inställt: Workshop kring SVF för blåscancer/UTUC och peniscancer
Tid: 10 november 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Uppföljning av tidigare workshop kring urologisk cancer. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus för mötet kommer att vara kodning och kvalitetssäkring inom SVF för blåscancer, UTUC, peniscancer och testikelcancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom urinblåse- och urinvägscancer
Tid: 10 november 2022 10:00 - 15:00
Plats: Regionhuset, Västerås

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom urinblåse- och urinvägscancer i Mellansverige.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom gynekologisk cancer
Tid: 10 november 2022
Plats: Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom gynekologisk cancer i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 11 november 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Sydöst
Hudmelanommöte
Tid: 11 november 2022 10:00 - 14:30
Plats: Frimurarhotellet i Linköping
Mellansverige
Regiondag inom lungcancer
Tid: 11 november 2022 10:00 - 15:15
Plats: First Hotel Grand, Falun

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupp för lungcancer bjuder in till regiondag i Falun den 11 november 2022. Dagen vänder sig till lungcancerintresserade läkare, sjuksköterskor och övrig personal som är engagerad i vården av lungcancerpatienter.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte matstrups- och magsäckscancer
Tid: 11 november 2022 10:00 - 16:00
Plats: Hubben, Uppsala Science Park

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för matstrups- och magsäckscancer i Mellansverige.

Mellansverige
Internat för vårdprocessgrupper lever/galla och bukspottkörtel
Tid: 14 november 2022 - 16 november 2022
Plats: Uppsala

RCC Mellansverige bjuder in vårdprocessgrupperna för lever/gallacancer och bukspottkörtelcancer till ett internat i Uppsala.

Mellansverige
Nätverksträff för FICA-nätverket
Tid: 15 november 2022 10:00 - 15:00
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till nätverksträff för det sjukvårdsregionala FICA-nätverket (forskningssjuksköterskor inom cancer) i Mellansverige.

Väst
Frakturregisterforskning - metodik och utveckling i de 50 första publikationerna
Tid: 15 november 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst. Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 16 november 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom hypofystumörer
Tid: 17 november 2022 10:00 - 15:00
Plats: RCC Mellansverige, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för hypofystumörer i Mellansverige.

Norr
Fortbildningsfredag cancer - Barn som anhöriga
Tid: 18 november 2022 13:00 - 14:00
Plats: Online

RCC Norrs seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer
Tid: 22 november 2022
Plats: Uppsala

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Väst
Regiondag cancerrehabilitering
Tid: 22 november 2022 09:30 - 16:00
Plats: Scandic Crown, Göteborg

Syftet med dagen är att presentera den nya regionala medicinska riktlinjen (RMR) för cancerrehabilitering.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom njurcancer
Tid: 22 november 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom njurcancer i Mellansverige.

Norr
Workshop om SVF för GEP-NET/NEC
Tid: 23 november 2022 14:00 - 15:00
Plats: Online

Uppföljning av tidigare workshop för GEP-NET/NEC (gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer). Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus för mötet kommer att vara kodning och kvalitetssäkring inom SVF för GEP-NET/NEC.

Syd
Utbildning i registerforskning
Tid: 24 november 2022 09:00 - 16:30
Plats: Digital via Teams

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder och RCC Syd anordnar en digital heldagsutbildning i registerforskning.

Samverkan
Internat nationell arbetsgrupp OPT
Tid: 28 november 2022 - 29 november 2022
Plats: Stockholm

Välkommen till ett internat för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom hudcancer
Tid: 30 november 2022
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom hudcancer i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 1 december 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på olika datum.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 1 december 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Jonas Nilsson, Department of Radiation Sciences, Umeå University.

Väst
Registerbaserade studier av COVID-pandemin – några lärdomar från reumatologin
Tid: 1 december 2022 15:30 - 16:30
Plats: Oline

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs. Seminariet ingår i en seminarieserie om registerforskning som löper sedan våren 2021.

Sydöst
Hjärntumörer - regionmöte
Tid: 2 december 2022 10:00 - 15:00
Plats: Hotell Rådmannen Alvesta
Norr
Utbildningsdag för kolorektalcancerregistret
Tid: 2 december 2022 13:00 - 15:30
Plats: Online (Zoom)

Vill du lära dig mer om kolorektalcancerregistret? Då är du varmt välkommen att delta i vår utbildningsdag! Vi går igenom inrapporteringsformulär och sätt att plocka ut information ur registret.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer
Tid: 2 december 2022
Plats: Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för tjocktarms-, ändtarms- och analcancer i Mellansverige.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom huvud- och halscancer
Tid: 5 december 2022
Plats: Västerås

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för huvud- och halscancer i Mellansverige.

Sydöst
Regionalt möte Prostatacancerprocessen
Tid: 6 december 2022 09:30 - 15:00
Plats: Hotell Ronja, Vimmerby

Inbjudan till Regionalt möte Prostatacancerprocessen.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte inom barncancer
Tid: 7 december 2022 13:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för barncancer i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 8 december 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på olika datum.

Väst
Seminarium register i Sverige
Tid: 13 december 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs. Seminariet ingår i en seminarieserie om registerforskning som löper sedan våren 2021.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 16 december 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Norr
Fortbildningsfredag cancer - Samtal vid allvarlig sjukdom
Tid: 16 december 2022 13:00 - 14:00
Plats: Online

RCC Norrs seminarieserie om patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet. Föreläsningarna riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med patienter med cancer i norra sjukvårdsregionen.