Kalender

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer
Tid: 1 september 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen på möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.

Norr
Cancerseminarium i norr. OBS! kl. 9.00
Tid: 2 september 2021 09:00 - 10:00
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: John Hooper, Mater Research Institute, University of Queensland, Australia.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte för cancerprevention
Tid: 6 september 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention.

Sydöst
Dialog om sammanhållna vårdprocesser i SÖSR
Tid: 7 september 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

En gemensam digital dialog om sammanhållna vårdprocesser inklusive standardiserade vårdförlopp (SVF) mellan RCC Sydöst och RCC i Samverkan

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 9 september 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 14 september 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.

Syd
Good clinical practice repetitionskurs
Tid: 14 september 2021
Plats: Online

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.

Samverkan
Presentation av nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn
Tid: 17 september 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

Varmt välkommen till ett webbinarium där det nya nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn presenteras.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 21 september 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.

Mellansverige
Utbildningsdag om kirurgisk vård inom lever- och bukspottkörtelcancer
Tid: 21 september 2021 09:00 - 16:30
Plats: Online

En utbildningsdag för sjuksköterskor och undersköterskor i Sjukvårdsregion Mellansverige om kirurgisk vård - inriktning mot lever- och bukspottkörtelcancer. Dagen vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar på kirurgisk vårdavdelning i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer
Tid: 22 september 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.

Syd
GCP för chefer
Tid: 23 september 2021
Plats: online

En utbildning om klinisk forskning för chefer. Syftet är att ge dig som verksamhetschef bättre kännedom om regelverk och förutsättningar när det gäller alla typer av kliniska studier.

Norr
Nätverksträff för Diagnostiska centrum
Tid: 28 september 2021 08:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen den årliga nätverksträffen, för DC inom norra sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte hypofystumörer
Tid: 28 september 2021 13:00 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för vårdprocessgruppen för hypofystumörer i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Norr
Sjukvårdsregional nätverksträff kring palliativ vård
Tid: 29 september 2021 - 30 september 2021
Plats: Online

Nätverksträffen arrangeras årligen i norra sjukvårdsregionen och syftar till att förena personal inom specialiserad palliativ vård för diskussioner om aktuella händelser, forskning och kunskapsläge.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte tarmcancerscreening
Tid: 29 september 2021 09:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för tarmcancerscreening i Mellansverige.