Kalender

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 26 augusti 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte för palliativ vård
Tid: 31 augusti 2021
Plats: Online

Välkommen på möte för Mellansveriges sjukvårdsregionala vårdprocessgrupp för palliativ vård.