Kalender


3
MAJ
2021

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte huvud- halscancer

Tid: 3 maj 2021 09:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för huvud- och halscancer. Mötet sker digitalt via Teams.


4
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt njurcancer

Tid: 4 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.


5
MAJ
2021

Samverkan

AI-teknik för jämlik och effektiv cancervård

Tid: 5 maj 2021 14:30 - 17:30
Plats: Online

Artificiell intelligens skapar nya möjligheter för en god, jämlik och effektiv cancervård. Men hur kan AI användas och vilka krav ställer det? Få en samlad bild av kunskapsläget, inspireras av pågående initiativ och bidra till en vassare samverkan – välkommen på ett interaktivt seminarium!


5
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt prostatacancer

Tid: 5 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgången ges vid två tillfällen under maj månad - både urologiska och onkologiska klinker är välkomna att delta vid samma tillfälle. Under genomgången går vi tillsammans igenom systemet för att ge en inblick i hur patientöversikten är uppbyggd och hur dess användningsområden fungerar.


5
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt myelom

Tid: 5 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


5
MAJ
2021

Mellansverige

Webbinarium: Fläck i lever - vad ska jag göra?

Tid: 5 maj 2021
Plats: Online

Webbinarium om utredning av oklara leverförändringar. Föreläsare: Jozef Urdzik, överläkare och tf sektionschef Lever-pankreas sektionen, verksamhetsområde kirurgi, Akademiska sjukhuset.


6
MAJ
2021

Syd

Kompetensutveckling för dig i teamet runt patienten med cancer del 2

Tid: 6 maj 2021
Plats: Webbinarium

Nu fortsätter RCC Syd på temat inventering av patientens rehabiliteringsbehov där kontaktsjuksköterskor från södra sjukvårdsregionen delar med sig av sina erfarenheter av verktyg för Hälsoskattning.


6
MAJ
2021

Mellansverige

Föreläsning sexuell hälsa, del 3: Olika kulturer

Tid: 6 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

RCC Mellansverige kommer i samverkan med vårdprocesgruppen för cancerrehabilitering under våren sända en föreläsningsserie om ämnet sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. Serien sänds i tre delar.


6
MAJ
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 6 maj 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Lixiao Wang, Department of Medical Biosciences, UmU.


10
MAJ
2021

Väst

Hudcancer: ett samtal om tidig diagnos och sunda solvanor

Tid: 10 maj 2021 12:00 - 12:45
Plats: Online

Hudcancer blir allt vanligare och är idag den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Många fall av hudcancer kan förebyggas genom sunda solvanor. Tidig upptäckt av malignt melanom, den mest aggressiva formen av hudcancer, är avgörande för prognosen.


10
MAJ
2021

Samverkan

Erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning

Tid: 10 maj 2021 13:00 - 16:30
Plats: Online

Regionalt cancercentrum väst och Prostatacancercentrum Skåne delade med sig av sina erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. På plats fanns även ordförande för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning för att berätta om arbetet som sker nationellt. 


10
MAJ
2021

Norr

Dialogmöte för dietister kring cancerrehabilitering

Tid: 10 maj 2021 13:00 - 14:30
Plats: via Zoom, länk till mötet skickas ut den 6 maj

Under våren och hösten 2021 arrangerar RCC Norr yrkesspecifika dialogmöten kring cancerrehabilitering. Först ut är ett dialogmöte som riktar sig till dietister inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. 


11
MAJ
2021

Syd

Optimerad och jämlik cancervård

Tid: 11 maj 2021
Plats: Digitalt möte

Dialogmöte mellan regionala patientprocessledare, patient- och närståenderepresentanter, chefer i sjukvården samt företrädare för förvaltningarna i Södra sjukvårdsregionen.


11
MAJ
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte cancerprevention

Tid: 11 maj 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.


19
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt prostatacancer

Tid: 19 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgången ges vid två tillfällen under maj månad - både urologiska och onkologiska klinker är välkomna att delta vid samma tillfälle. Under genomgången går vi tillsammans igenom systemet för att ge en inblick i hur patientöversikten är uppbyggd och hur dess användningsområden fungerar.


19
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt äggstockscancer

Tid: 19 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ äggstockscancer. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen äggstockscancer och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


19
MAJ
2021

Samverkan

Webbinarium Min vårdplan inom barnonkologi

Tid: 19 maj 2021
Plats: Webbinarium, via Teams

Regionalt cancercentrum syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Syftet är att öka kunskapen om Min vårdplan på 1177 Vårdguiden, som kommer att börja erbjudas för barncancervården från hösten 2021.


20
MAJ
2021

Norr

Workshop nr 2 för SVF övre GI

Tid: 20 maj 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

Uppföljning av workshop som genomfördes i september. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus är kodning och kvalitetssäkring inom SVF.


20
MAJ
2021

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte matstrups- och magsäckscancer

Tid: 20 maj 2021 13:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för matstrups- och magsäckscancer. Mötet sker digitalt via Teams.


20
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt cancer i CNS

Tid: 20 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


20
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt myelom

Tid: 20 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


25
MAJ
2021

Norr

Dialogmöte för arbetsterapeuter kring cancerrehabilitering

Tid: 25 maj 2021 13:00 - 14:30
Plats: via Zoom, länk till mötet skickas ut den 21 maj

Under våren och hösten 2021 arrangerar RCC Norr yrkesspecifika dialogmöten kring cancerrehabilitering. Detta möte riktar sig till arbetsterapeuter inom cancervården i norra sjukvårdsregionen.


25
MAJ
2021

Samverkan

Webbinarium Min vårdplan inom barnonkologi

Tid: 25 maj 2021
Plats: Webbinarium via Teams

Regionalt cancercentrum syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Syftet är att öka kunskapen om Min vårdplan på 1177 Vårdguiden, som kommer att börja erbjudas för barncancervården från hösten 2021.


26
MAJ
2021

Samverkan

Annual meeting of The Nordic collaboration on cancer patient pathways

Tid: 26 maj 2021
Plats: Online

The steering committee looks forward to meeting both old and new colleagues with an interest in cancer care planning from all of the Nordic countries.


26
MAJ
2021

Norr

Dialogmöte kring cancerrehabilitering för fysioterapeuter och sjukgymnaster

Tid: 26 maj 2021 13:00 - 14:30
Plats: via Zoom, länk till mötet skickas ut den 22 maj

Mötet innehåller information om det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, yrkesspecifik information och aktuella frågor.


26
MAJ
2021

Stockholm Gotland

Presentation av den sjukvårdsregionala cancerplanen 2020-2023

Tid: 26 maj 2021
Plats: Online

Välkommen att delta vid digital workshop där RCC Stockholm Gotland presenterar pågående arbete inom ramen för den sjukvårdsregionala cancerplanen 2020-2023.


26
MAJ
2021

Sydöst

Palliation sydöst 2021

Tid: 26 maj 2021 14:00 - 15:30
Plats: Online

Utbildningen riktar sig till dig som möter palliativa patienter i ditt arbete inom vård och omsorg.


27
MAJ
2021

Stockholm Gotland

Regiondag för lungcancer under covid-19 pandemin

Tid: 27 maj 2021
Plats: Online

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland anordnar digital regiondag kring lungcancer under covid-19 pandemin. Webbinariet vänder sig till dig som arbetar och kommer i kontakt med patienter med misstänkt eller bekräftad lungcancer i Region Stockholm och Region Gotland.


27
MAJ
2021

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte sköldkörtelcancer

Tid: 27 maj 2021 15:00 - 17:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för sköldkörtelcancer. Mötet sker digitalt via Teams.


28
MAJ
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 28 maj 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


28
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt cancer i CNS

Tid: 28 maj 2021 13:00 - 14:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.